Przejdź do treści

Zaliczenie Szkolenia Biblioteczno-Informacyjnego 2022/2023

Przypominamy, że zaliczenie Szkolenia Biblioteczno-Informacyjnego w sesji egzaminacyjnej letniej jest możliwe do 30 czerwca 2023 r., do godz. 23.59. Po tym terminie ostatnią szansą na zaliczenie szkolenia będzie sesja poprawkowa (4–22 września 2023 r.). 

Osoby, które nie posiadają odnotowanego zaliczenia szkolenia w USOSWeb, otrzymały powiadomienie drogą mailową.

Szkolenie cały czas jest dostępne na platformie Moodle w zakładce “Moje kursy” (po zalogowaniu danymi do USOSWeb). Bezpośredni link – https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32414. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest poprawne rozwiązanie testu końcowego online (min. 10,05 pkt. – 67% odpowiedzi poprawnych). Mają Państwo na to trzy próby.

Osoby, które zaliczyły szkolenie w poprzednich latach i mają wpis w USOSWeb, mogą zgłosić prośbę o przepisanie zaliczenia do koordynatorów szkolenia.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00: 

Agnieszka Uziębło – e-mail: a.uzieblo@uksw.edu.pl ; tel.: 22 561 89 87; 

Marcin Michalski – e-mail: marcin.michalski@uksw.edu.pl ; tel. 22 561 88 74.

16 czerwca 2023