Przejdź do treści

UKSW. Dwadzieścia lat uniwersytetu. Wspomnienia i rozmowy

Okładka książki UKSW. Dwadzieścia lat uniwersytetu. Wspomnienia i rozmowy.

Po długim oczekiwaniu ukazała się książka UKSW. Dwadzieścia lat uniwersytetu. Wspomnienia i rozmowy. Znajdują się w niej gawędy, monologi, wspomnienia pracowników Uniwersytetu o Uniwersytecie.

Fragment wstępu ze strony Wydawnictwa:

Pomysł tej książki narodził się późną wiosną 2019 roku na dziedzińcu jednego z kamedulskich eremów, w którym mieści się Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, kierowane przez ks. prof. Henryka Skorowskiego.
Uznaliśmy (…), że potrzebna jest jeszcze inna publikacja, przedstawiająca indywidualne, a zarazem syntetyczne spojrzenie na losy ATK i UKSW, opowiadająca o życiu uniwersytetu i związanych z nim osób, o spotkaniach z mistrzami i ze studentami, o atmosferze kształtowanej niegdyś w kłębach tytoniowego dymu, a w dwóch ostatnich dziesięcioleciach – podczas spacerów po Lasku Bielańskim, o inspiracjach naukowych, o drodze leśną ścieżką od tramwaju do budynków akademickich, o tym wszystkim, co Akademia Teologii Katolickiej – ważny ośrodek naukowy PRL-u i pierwszego dziesięciolecia wolnej Polski, a potem, od 1999 roku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego dały rzeszy studentów różnych kierunków oraz wykładowcom.

Książka UKSW. Dwadzieścia lat uniwersytetu. Wspomnienia i rozmowy (pod red. Tomasza Chachulskiego) w chwili obecnej jest dostępna za darmo tylko w wersji elektronicznej na stronie Wydawnictwa UKSW. Osobno jest dostępny także jej spis treści (ostatni rozdział poświęcony jest Bibliotece). W czasie oczekiwania na wydanie papierowe, zapraszamy do zapoznania się z lekturą.

06 marca 2023