Przejdź do treści

Kolejny projekt Biblioteki z programu SON

Miło nam poinformować, że Biblioteka UKSW po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację projektu z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” (SON) Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych”.

Nazwa projektu – „Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części kolekcji z Biblioteki UKSW – kontynuacja”.

Kwota dofinansowania – 118 143,30 zł.

Środki własne – 13 130,00 zł.

Termin realizacji zadania: 2022-2023.

Projekt dotyczy dezynfekcji 7459 woluminów, opracowania 400 rekordów bibliograficznych oraz digitalizacji i udostępnienia w domenie publicznej 45 woluminów z Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Woluminy pochodzą z zasobu tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego, którego konserwacja i digitalizacja była już finansowana w ramach działalności upowszechniającej naukę i społecznej odpowiedzialności nauki. W ramach obecnego zadania planujemy przeprowadzić dezynfekcję 7459 woluminów. Realizacja tego zamierzenia, dodając woluminy zdezynfekowane w poprzednim projekcie, prowadziłaby do zabezpieczenia przez dezynfekcję niemal całego księgozbioru Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak przy zrealizowanych założeniach poprzedniego projektu, dezynfekcja jest związana z sukcesywnym przenoszeniem całości tego księgozbioru do magazynu Pracowni Starych Druków i Zbiorów XIX-wiecznych.

Kontynuując umożliwianie pracy badawczej nad tym niezwykle interesującym księgozbiorem pragniemy przeprowadzić digitalizację i udostępnić w wersji cyfrowej 45 woluminów, zawierających zapiski znanych uczonych związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zdecydowaliśmy się kontynuować digitalizację woluminów, które były własnością Jana Nepomucena Fijałka – historyka Kościoła katolickiego, księdza, profesora i dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora i rektora Uniwersytetu Lwowskiego, wybitnego znawcy dziejów chrześcijaństwa. Chcielibyśmy też upublicznić skrypty naukowe Stefana Zachariasza Pawlickiego, wybitnego uczonego – zmartwychwstańca (CR), profesora, filozofa i historyka filozofii, teologa, psychologa, etyka, logika, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prekursora naukowej apologetyki w Polsce. Kolejnym człowiekiem nauki, którego fragmenty dorobku chcielibyśmy upublicznić w ramach niniejszego projektu jest Feliks Kopera – historyk sztuki, muzeolog, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie historii sztuki, zwłaszcza renesansowej, dziejów rzemiosła artystycznego, numizmatyki. Badał dzieje Krakowa. Publikacje naukowe jego autorstwa trafią do domeny publicznej w 2023 r.
Proces skanowania odbywać się będzie w Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki UKSW.


Planujemy także sporządzenie 400 rekordów bibliograficznych dla publikacji, które w ramach projektu zostaną poddane wcześniej dezynfekcji. Rekordy te będą sporządzone w ramach współtworzenia przez Bibliotekę UKSW centralnego katalogu administrowanego przez Bibliotekę Narodową, a tworzonego przez Bibliotekę Narodową i współdziałające z nią biblioteki w ramach Ogólnopolskiej Sieci Bibliotecznej. Zostaną wytypowane publikacje, które nie posiadają swych rekordów bibliograficznych w tym katalogu. Zadaniem Biblioteki UKSW będzie utworzenie danych rekordów bibliograficznych, opatrzenie ich odpowiednimi deskryptorami Biblioteki Narodowej w ramach opisu formalnego i przedmiotowego oraz ewentualne utworzenie odpowiednich deskryptorów osobowych, korporatywnych, serii oraz imprezy w przypadku ich braku we wspólnym katalogu.

Zdigitalizowane woluminy upublicznione zostaną w Polonie. Szczyci się ona pozycją jednej z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie jest największą tego typu biblioteką w Polsce.

Wzorem poprzednio zakończonych projektów efekty digitalizacji zostaną upublicznione też w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji „Fides” oraz w Bibliotece Cyfrowej UKSW.

Plakat opisujący dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo na realizację programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki
08 grudnia 2022