Przejdź do treści

Szkolenie Biblioteczno-Informacyjne 2022/2023

Szkolenie jest obligatoryjne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku I i II stopnia, studentów I roku studiów magisterskich oraz pozostałych osób rozpoczynających studia w Uniwersytecie*. Wszyscy ww. studenci zostali lub zostaną automatycznie zapisani na szkolenie przez USOS. Szkolenie jest dedykowane wyłącznie ww. studentom – nie ma możliwości samodzielnego zapisu.

Szkolenie jest dostępne na platformie e-learningowej Moodle UKSW do 30 czerwca 2023 r. pod tym odnośnikiem – https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32414

baner Szkolenia Biblioteczno-Informacyjnego 2022/2023

Szkolenie ma roczny tryb rozliczenia, a warunkiem jego zaliczenia jest poprawne rozwiązanie testu końcowego online (min. 67% odpowiedzi poprawnych).

Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników z organizacją i zasadami korzystania z zasobów oraz usług systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW. W szkoleniu zaprezentowane zostaną również podstawowe informacje na temat sieciowych źródeł i wybranych narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych.

Osoby, które zaliczyły szkolenie w poprzednich latach i mają wpis w USOSWeb, prosimy o przesłanie prośby o przepisanie zaliczenia do osób prowadzących szkolenie.

Podpięcia przedmiotu pod program i etap studiów dokonuje student (patrz Instrukcja dla studentów) lub/i dziekanat danego kierunku.

Kontakt do osób prowadzących szkolenie:

Agnieszka Uziębło
koordynator szkolenia

e-mail: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87

Marcin Michalski
koordynator szkolenia

e-mail: marcin.michalski@uksw.edu.pl, tel. 22 561 88 74

07 grudnia 2022