Przejdź do treści

Sesja poprawkowa – Szkolenie Biblioteczno – Informacyjne 2021/2022

Informujemy, że dzisiaj o północy został włączony test poprawkowy Szkolenia Biblioteczno-Informacyjnego (rok akad. 2021/2022). Jest to ostatnia szansa na zaliczenie szkolenia przez osoby, które zostały na nie zapisane, a nie uzyskały jeszcze wpisu w USOSWeb. Test będzie dostępny do 21 września 2022 r., czyli do końca sesji poprawkowej.

Przypominamy, że szkolenie jest dostępne na platformie e-learningowej Moodle w zakładce “Moje kursy” (po zalogowaniu się poprzez Centralny System Uwierzytelniania). Bezpośredni odnośnik do szkolenia poniżej.

Zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (§11, ust. 8 wraz z późniejszymi zmianami) szkolenie biblioteczno-informacyjne jest obowiązkowe dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku I i II stopnia, studentów I roku studiów magisterskich oraz pozostałych osób rozpoczynających studia w Uniwersytecie.

 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezzwłoczny kontakt z koordynatorami przedmiotu:

Agnieszka Uziębło – email: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87;
Marcin Michalski – email: marcin.michalski@uksw.edu.pl; tel. 22 561 88 74

05 września 2022