Przejdź do treści

Szkolenie Biblioteczno-Informacyjne 2021/2022

baner szkolenia informacyjno-bibliotecznego 2021/2022

Przypominamy, że dobiega końca sesja egzaminacyjna semestru letniego.W związku z tym test końcowy Szkolenia Biblioteczno-Informacyjnego dostępny na platformie e-learningowej zostanie wyłączony 3 lipca 2022 r o godz. 23.59. Osoby, które nie zaliczą testu, będą miały ostatnią szansę w sesji poprawkowej (5-21 września 2022 r.).
 

Zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25.04.2019 r. (§11, ust. 8) Szkolenie Biblioteczno-Informacyjne jest obowiązkowe dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku I i II stopnia, studentów I roku studiów magisterskich oraz pozostałych osób rozpoczynających studia w Uniwersytecie.

Szkolenie jest dostępne w zakładce “Moje kursy” w serwisie Moodle (https://e.uksw.edu.pl/) po zalogowaniu się poprzez Centralny System Uwierzytelniania.
 

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z koordynatorami przedmiotu:

Agnieszka Uziębło – email: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87;

Marcin Michalski – email: marcin.michalski@uksw.edu.pl; tel. 22 561 88 74.

29 czerwca 2022