Przejdź do treści

Najcenniejsze nasze księgi

Księgozbiór Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie liczy ponad 300 tys. książek. Są wśród nich niezwykle cenne, zabytkowe księgi, przechowywane w magazynie zbiorów specjalnych, które tylko z wyjątkowych powodów są udostępniane i pokazywane. Również dlatego, że wiele z nich wymaga specjalistycznej, kosztownej konserwacji.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dot. naszych starych druków, który ukazał się na stronie główniej UKSW.

19 stycznia 2022