AKTUALNOŚCI

Medyczne bazy EBSCO w dostępie testowym

5.03.2019

Do 04.05.2019 r. zapraszamy do testowania trzech nowych baz dotyczących pielęgniarstwa.

 

Cinahl Complete - najobszerniejsza baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa, obejmująca swoim zasięgiem również biomedycynę, bibliotekoznawstwo (z zakresu nauk o zdrowiu), medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Indeksuje ponad 5500 czasopism (w tym 1300 z dostępem pełnotekstowym) i zawiera ponad 5 milionów rekordów (z archiwami od 1937 r.). Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybranych materiałów konferencyjnych, standardów opieki, programów do celów edukacyjnych, rozdziałów książek i materiałów audiowizualnych. Baza zawiera przeszukiwalne cytowania z ponad 1500 czasopism.

 

Ebook Nursing Collection - zawiera 560 książek elektronicznych z zakresu pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. Baza jest uaktualniana co parę miesięcy, przy czym starsze książki i wydania są zastępowane nowszymi, aby zapewnić użytkownikom dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

 

Nursing Reference Centre - zawiera oparte na dowodach informacje dotyczące kształcenia ustawicznego oraz badań z zakresu pielęgniarstwa. Udostępnia szczegółowe informacje o chorobach i dolegliwościach, treści edukacyjne przeznaczone dla pacjentów, dane laboratoryjne i diagnostyczne, przewodniki po najlepszych praktykach i in.

 

Bazy można testować z terenu z obu kampusów UKSW, a także na urządzeniach prywatnych.


Wejście do baz:

Baza Legalis dostępna na UKSW

28.02.2019

Logo bazy Legalis C.H. Beck.

Z radością informujemy, że Biblioteka Główna UKSW wykupiła dostęp do systemu informacji prawnej Legalis do 29 lutego 2020 r. Przedtem mogli Państwo korzystać z bazy na licencji Wydziału Prawa i Administracji UKSW.
 

Legalis to platforma stworzona i rozwijana przez zespół specjalistów Wydawnictwa C.H.Beck, oferująca nieograniczony dostęp do wielu unikatowych treści aktualizowanych codziennie w wersji online.
 

W bazie Legalis znajdą Państwo komplet aktów źródłowych od 1918 r., a także ogromną bazę orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz bogaty zbiór wzorów pism i formularzy.

Marcowe szkolenia na platformie Web of Science

28.02.2019

 

 

EndNote online - jak gromadzić i wykorzystywać bibliografię załącznikową

Publons – Jak docenić proces recenzji naukowych

Kopernio – najkrótsza droga do pełnych tekstów


Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Clarivate Analytics!

Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w Internecie

na platformie WebEx. Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo

email z dostępem do spotkania i instrukcjami.

 

Polecamy!

 

Możliwość bezpłatnego publikowania w Springer

22.02.2019
(aktualizacja - 19.11.2019)


Program został zawieszony na początku listopada 2019 r. z powodu osiągnięcia liczby 2092 artykułów otwartych. Zostanie on wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt.

 

Springer Open Choice for Polish Institutions.Program Springer Open Choice dla Polski (od 2019 r. w wersji Compact) umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w 1938 czasopismach hybrydowych wydawnictwa Springer na zasadzie otwartego dostępu (Open Access). Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central (ok. 200 tytułów) oraz SpringerOpen (ok. 80 tytułów).
 

Lista czasopism w Springer Open Choice.xlsx

 

Z programu mogą skorzystać autorzy korespondencyjni, czyli osoby kontaktujące się z Wydawnictwem Springer, które są afiliowane przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie lub przy innych polskich instytucjach, zarejestrowanych w licencji krajowej Springer. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Nie jest istotna afiliacja innych autorów ani ich kolejność.

Zmiana godzin pracy Filii Biblioteki Głównej UKSW na Wóycickiego i Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych

21.02.2019

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 25.02 br. tymczasowo ulegają zmianie godziny pracy następujących jednostek systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW:

  1. Filia Biblioteki Głównej na Wóycickiego będzie czynna  w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.30 – 16.30. Dotychczasowe godziny pracy w środy i terminy dyżurów sobotnich nie ulegają zmianie.
     
  2. Biblioteka Wydziału Nauk Pedagogicznych będzie czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 12.30 – 15.00.

Zmiana godzin pracy obowiązuje do 30.04.2019.

Styczniowe nowości Biblioteki Głównej

19.02.2019

 

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z listą styczniowych nabytków książkowych Biblioteki Głównej.


Aktualna lista podzielona jest na kategorie tematyczne. Nazwy działów na górze strony przenoszą bezpośrednio do listy każdego z nich.

Strony