AKTUALNOŚCI

Bazy EBSCO dostępne w wersji Ultimate

21.01.2019

Logo baz Academic Search i Business Source Ultimate W ramach licencji krajowej został wykupiony dostęp do baz Academic Search oraz Business Source w wersji Ultimate, będącej rozszerzonym pakietem baz Complete.
 

Bazy Ultimate zapewniają dostęp do pełnych tekstów z ponad 13 500 czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych w aktualnie prenumerowanych zasobach.
 

Obecnie w ramach okresu przejściowego bazy Academic Search i Business Source dostępne są zarówno w wersji Complete jak i Ultimate. Dostęp do pakietu Complete zostanie wyłączony w lutym br.Wejście do bazy:

Logo UKSW  z sieci UKSW (oba kampusy) ➡️ https://search.ebscohost.com/ (w zakładce EBSCOhost wybierz "Academic Search Ultimate" LUB "Business Source Ultimate"),

Ikonka dom.  spoza sieci UKSW ➡️ https://pulpit.uksw.edu.pl/ (zaloguj się jak do USOS i z listy wybierz "Academic Search Ultimate" LUB "Business Source Ultimate").
 


Projekt DUN 2018 zakończony

18.01.2019

Logo MNiSW

Biblioteka Główna UKSW zakończyła realizację projektu pn. "Kontynuacja konserwacji, digitalizacji i udostępniania inwentarzy i starych druków Biblioteki Głównej UKSW". Projekt został sfinansowany w ramach umowy nr 589/P-DUN/2018, ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę.

 

W ramach zadania poddano konserwacji, zdigitalizowano i udostępniono online kolejne 3 stare druki oraz 3 księgi inwentarzowe z tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych UJ i UW oraz ich bibliotekach. Jego realizacja zakończyła kolejny etap szeroko zakrojonych prac mających na celu upublicznienie dzieł pochodzących z tego księgozbioru. Czytaj więcej na temat projektu (pdf).
 

Bazy Ultimate EBSCO - webinar 18.01.2019

17.01.2019

Ebsco webinarium 18.01.2019.Firma EBSCO zaprasza na webinar, na którym przedstawione zostaną bazy Academic Search™Ultimate oraz Business Source® Ultimate dostępne dla członków konsorcjum EBSCO w ramach licencji krajowej. Bazy Ultimate są wyższymi, bogatszymi wersjami baz Academic Search™ Complete oraz Business Source® Complete i z początkiem 2019 r. zastąpiły w licencji krajowej bazy w wersji Complete, znacznie zwiększając liczbę e-zasobów dostępnych w kolekcji bibliotek.

Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate - prezentacja baz danych i opcji wyszukiwawczych

Piątek, 18.01. 2019 o godz. 10:00    Przejdź do platformy
Piątek, 18.01. 2019 o godz. 14:00    Przejdź do platformy


 

Etiuda fotograficzna "Przezroczystość przestrzeni miasta"

16.01.2019
(aktualizacja - 17.01.2019)
 

Widok na wystawę - 4 zdjęcia na ścianie i eksponaty w 3 podświetlonych gablotach.Z radością informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie wystawami prezentowanymi w Bibliotece Głównej, ich organizator - Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW - zdecydował się na przedłużenie terminu prezentacji jednej z nich -  Etiuda fotograficzna "Przezroczystość przestrzeni miasta" (fotografie autorstwa Tomasza Sobeckiego).

 

 

Etiudę można obglądać w holu Biblioteki Głównej UKSW (Kampus Dewajtis, Nowy Gmach) do 4 lutego 2019 r.


Druga z wystaw - "U źródeł nowego widzenia świata. Dagerotyp i inne z najdawniejszych typów fotografii" - zakończyła się 16 tycznia 2019 r. 

Grudniowe nowości Biblioteki Głównej

11.01.2019

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą grudniowych nabytków książkowych Biblioteki Głównej.


Aktualna lista podzielona jest na kategorie tematyczne. Nazwy działów na górze strony przenoszą bezpośrednio do listy każdego z nich.

Zawiadomienie o wyborze oferty na prenumeratę czasopism

2.01.2019


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na prenumeratę czasopism zagranicznych na rok 2019, jako najkorzytniejsza została wybrana oferta złożona przez Centralę Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A.

Strony