Jesteś tutaj

Bazy Medyczne

 

NAUKI INTERDYSCYPLINARNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI PRZYRODNICZE

PRAWO

TEOLOGIA
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE  


Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

Aktualnie dostęp do baz Web of Science i Wiley jest możliwy wyłącznie z terenu Uczelni.
 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

 

OBJAŚNIENIA

BAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS
ACS Publications n.d.AHFS Consumer Medication Info (EBSCO)

WBN


Free Medical Journals n.d.


Health Source: Consumer Edition (EBSCO)

WBN

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO)

WBN
MEDIP (do roku 1999) n.d.


MEDIP (od roku 2000) n.d.


Medline (EBSCO)

WBN

Polish Scientific Journals Database n.d.


PubMed n.d.Termedia n.d.


 

 

OBJAŚNIENIA :

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna ; baza bibliograficzno-abstraktowa

   - bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i z komputerów domowych

- dostęp z komputerów domowych

    - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy

 

 

utworzono: 25.03.2019

ostatnia aktualizacja: 29.01.2021