Jesteś tutaj

VII Dni Książki Dawnej na UKSW

Już wkrótce udostępnimy nową stronę Biblioteki!

O DKD | VI Dni Książki Dawnej | V Dni Książki Dawnej | IV Dni Książki Dawnej | III Dni Książki Dawnej | II Dni Książki Dawnej | I Dni Książki Dawnej


VII Dni Książki Dawnej - Dawna Książka szkolna i akademicka, 8-12 kwietnia.
 

Siódma edycja Dni Książki Dawnej na UKSW odbyła się pod hasłem "Dawna książka szkolna i akademicka". Tym razem staraliśmy się zwrócić uwagę uczestników nie tylko na najstarsze druki o charakterze podręcznikowym, ich ewolucję od XVII do poł. XX w., ale także dzieła w danej dziedzinie innowacyjne lub prekursorskie. Ze sporym zainteresowaniem spotkały się również towarzyszące wystawie prelekcje dr Joanny Dimke-Kamola (UAM), prof. dr. hab. Andrzeja Dąbrówki (IBL PAN) oraz dr hab. Marty Wojtkowskiej-Maksymik (UW).

 

 

Data: 8 – 12 kwietnia 2019 r.

Miejsce: UKSW, Kampus Dewajtis, Nowy Gmach

PROGRAM:
 

8 kwietnia 2019

12.30 – otwarcie Wystawy (hol przy Auli Św. Jana Pawła II);
 

Prelekcje (Czytelnia Główna):

13.15-13.35 – dr Joanna Dimke-Kamola (UAM) - ”Rzecz trudna do wyłożenia w księdze". Actio jako przedmiot nauczania we włoskich podręcznikach dla adeptów sztuki kaznodziejskiej (2 poł. XVI w. - 1 poł. XVII w.);

13.40-14.00 – prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka (IBL PAN) - Najstarszy polski szkolny podręcznik;

14.15-14.35 – dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik (UW), Elementaria (1575) Macieja Wirzbięty. Od elementarza do podręcznika dobrych manier;


12 kwietnia 2019

17.00-17.30finisaż Wystawy (hol przy Auli Św. Jana Pawła II).
 

 

Na Wystawie znalazły się m.in.:

  • Jakuba Janidły Processus iudiciarius (Kraków 1606) – podręcznik uniwersytecki w zakresie procesu kanonicznego,
  • Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne narodu polskiego (Warszawa 1787),
  • Jakuba Jachimowskiego Praelectiones theologicae in Sacram Scripturam Veteris Testamenti (Kraków 1789) – pierwszy polski podręcznik biblistyki,
  • Christiana Friedricha von Wolff Psychologia empirica (Lipsk 1738),
  • niemiecka edycja traktatu Francesca Emanuele Cangiamili Sacra embryologia  (Ingolstadt 1764) uznawanego za pierwszy podręcznik położnictwa.

 

Komitet organizacyjny:

dr Łukasz Cybulski (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

dr Maciej Matraś (Biblioteka Główna UKSW)

dr Joanna Pietrzak-Thebault (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

dr Paweł Skalski (Biblioteka Główna UKSW)
 

Organizatorzy: Biblioteka Główna UKSW, Wydział Nauk Humanistycznych
 

Do pobrania: zaproszenie (awers / rewers) | plakat | program

Utworzono - 22.03.2019