Jesteś tutaj

Projekt DUN 2018 zakończony

18.01.2019

Logo MNiSW

Biblioteka Główna UKSW zakończyła realizację projektu pn. "Kontynuacja konserwacji, digitalizacji i udostępniania inwentarzy i starych druków Biblioteki Głównej UKSW". Projekt został sfinansowany w ramach umowy nr 589/P-DUN/2018, ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę.

 

W ramach zadania poddano konserwacji, zdigitalizowano i udostępniono online kolejne 3 stare druki oraz 3 księgi inwentarzowe z tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych UJ i UW oraz ich bibliotekach. Jego realizacja zakończyła kolejny etap szeroko zakrojonych prac mających na celu upublicznienie dzieł pochodzących z tego księgozbioru. Czytaj więcej na temat projektu (pdf).
 

Przykładowy starodruk przed i po konserwacji.

Fot. Theologia Universa Speculativa, Dogmatica Et Moralis. T. 3, Continens Binos Tractatus De Sacramentis in genere. De Baptismo. De Confirmatione. De Eucharistia. De Poenitentia […] De Matrimonio. De Censuris. Et Irregularitatibus. Augustae Vindelicorum et Cracoviae : Sumptibus Christophori Bartl, et Consortum […], 1755.

 

Digitalizację obiektów przeprowadzono w powstającej Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Głównej UKSW a zigitalizowane obiekty udostępnione zostały na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji "Fides"  oraz w tworzonej Bibliotece Cyfrowej UKSW.

 

Czytaj o innych projektach Biblioteki Głównej.

 

Księgozbiór Wirtualny Federacji "Fides"
 

Zrzut z ekranu na Bibliotekę Fides


 

Biblioteka Cyfrowa UKSW
 

 

Zrzut z ekranu na Bibliotekę Cyfrową UKSW.