Jesteś tutaj

Zaproszenia do złożenia oferty na prenumeratę czasopism zagranicznych na 2019 r.

12.12.2018

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na na prenumeratę czasopism zagranicznych na 2019 r. dla Biblioteki Głównej UKSW w Warszawie.

Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Sekretariat Kanclerza UKSW (Łącznik, pokój nr 436).

Oferty zostaną otwarte w dniu 20 grudnia 2018 r., o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego  w Warszawie: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, (Nowy Budynek pok.108).