Jesteś tutaj

Jak przedłużyć konto w BiblioWawa?

13.11.2018

Użytkownikom Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa) przypominamy, że z dniem 31 października każdego roku wygasa ważność kont w aplikacji SWW, a "przedłużenie ważności konta na kolejny rok akademicki następuje na złożony osobiście wniosek czytelnika, którego uprawnienia każdorazowo są weryfikowane przez pracownika biblioteki" (§2, ust. 8 - Zasady Systemu Wypożyczeń Warszawskich).

 

W celu przedłużenia konta w BiblioWawa na kolejny r. akad. zapraszamy studentów i pracowników UKSW osobiście do Wypożyczalni na Dewajtis. Należy mieć przy sobie aktualną Warszawską Akademicką Kartę Biblioteczną, której funkcję pełnią: legitymacja studenta i doktoranta, a w przypadku pracowników Warszawska Karta Miejska.

 

Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w BiblioWawa zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat działania Systemu Wypożyczeń Warszawskich.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem z BiblioWawy NIE MOGĄ korzystać:

  1. Studenci studiujący w ramach programów wymiany międzyuczelnianej (np. Erasmus, MOST, MOSTAR);
  2. Pracownicy uczelni zatrudnieni na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

 

Sprawdź ważność konta w aplikacji Systemie Rozliczeń.

Konto, które wygasło ma termin ważności do 31.10.2018

 

Konto przedłużone jest ważne do 31.10.2019