Jesteś tutaj

ORCID - jak założyć konto?

ostatnia aktualizacja - 01.09.2020
utworzono - 18.10.2018
Logo ORCIDOpen Researcher and Contributor ID (ORCID) to kod alfanumeryczny, w którym określonym znakom kodu nadaje się wartości liczbowe. ORCID powstał dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych. Założenie własnego identyfikatora nie zajmuje dużo czasu i jest bezpłatne.
 
 
 
UWAGA!

Na mocy Zarządzenia Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2020 r. istnieje obowiązek posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego  z międzynarodowymi standardami autorów publikacji ORCID.

 
 

Kto, kiedy i w jaki sposób powinien założyć ORCID?

Kto?

Posiadanie elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami - ORCID (Open Researcher and Contributor ID) jest wymagane wobec nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku badawczym lub  badawczo-dydaktycznym oraz wobec osób prowadzących działalność naukową oraz doktorantów odbywających kształcenie w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 
Kiedy?
 

Pracownicy, którzy dotychczas nie posiadali identyfikatora ORCID są zobowiązani do jego uzyskania do 30 września 2020 r. Natomiast pracownicy nowozatrudnieni zobowiązani są do jego uzyskania w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia.

 

Wskazanie przez pracownika indywidualnego identyfikatora ORCID odbywa się wraz ze złożeniem oświadczenia upoważniającego Uniwersytet do wykazania jego osiągnięć. 

 

Doktoranci odbywający kształcenie w Szkole Doktorskiej zobowiązani są do założenia indywidualnego konta w ORCID w terminie 30 dni od rozpoczęcia kształcenia.

 

Powiązanie ORCID z profilem w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)

Logowanie z ORCID ID - instrukcja

 

 
 

Obowiązkiem pracowników i doktorantów jest również połączenie swoich profili w PBN z profilami w POL-on. Powiązanie profili ORCID, PBN i POL-on  ma na celu umożliwienie właściwego sprawozdawania osiągnięć naukowych w przeprowadzanej w 2022 roku ewaluacji jakości działalności naukowej dyscyplin prowadzonych w Uniwersytecie.

 

 

Aktualizacja danych w ORCID

Niezwłocznie od daty publikacji należy zaktualizować dane dotyczące dorobku naukowego w następującym zakresie:  

a) informacji o artykułach naukowych, 
b) informacji o monografiach naukowych i redakcji naukowej monografii naukowych,
c) informacji o rozdziałach w monografiach naukowych.   

  

Zgodnie z art. 265, ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce publikacje, które nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji.

 

Najlepszym sposobem aktualizacji danych w ORCID jest eksport danych z profilu w PBN (po wyrażeniu odpowiednich zgód).

 

 

 

 

Podstawy prawne:

 
 
 
Rozdział 3
Ewaluacja jakości działalności naukowej
Art. 265. 1. Ewaluacji podlega jakość działalności naukowej prowadzonej przez:
11. Monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. Informacje wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową.

DZIAŁ X
Systemy informatyczne szkolnictwa wyższego i nauki
Art. 343. 1. Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu obejmuje:
3) elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i osób prowadzących działalność naukową;
 
Art. 345. 1. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje:
3) elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami;