Jesteś tutaj

ORCID - jak założyć konto?

18.10.2018
Logo ORCIDOpen Researcher and Contributor ID (ORCID) to kod alfanumeryczny, w którym określonym znakom kodu nadaje się wartości liczbowe. ORCID powstał dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych. Założenie własnego identyfikatora nie zajmuje dużo czasu i jest bezpłatne.

Posiadanie profilu ORCID jest ważne ze względu na szykujące się zmiany związane z Ustawą 2.0, która wspomina o "elektronicznym identyfikatorze naukowca zgodnym z międzynarodowymi standardami". Z opiniowanego właśnie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on wynika, że ma być nim właśnie ORCID (patrz § 2.1.1). Warto podkreślić, że posiadanie profilu ORCID będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia ewaluacji osiągnięć naukowych. Jednocześnie brak identyfikatora oraz powiązania z nim publikacji, uniemożliwi uznanie prac w dorobku pracownika i jednostki.
 
Dlatego też oferujemy wsparcie i pomoc przy zakładaniu identyfikatora ORCID. W tym celu przygotowaliśmy Instrukcję zakładania konta w ORCID i dodatkowo połączenia go z Polską Bibliografią Naukową oraz innymi systemami identyfikacji autora.
 
Indywidualną pomoc przy zakładaniu konta i powiązaniu go z międzynarodowymi identyfikatorami można uzyskać w Dziale Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy - Kampus Dewajtis, Stary Gmach, s. 4 (obok CSI) - tel. 22 561 87 lub 22 561 982, e-mail: informatorium@uksw.edu.pl.
 
 
USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 
Rozdział 3
Ewaluacja jakości działalności naukowej
Art. 265. 1. Ewaluacji podlega jakość działalności naukowej prowadzonej przez:
11. Monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. Informacje wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową.

DZIAŁ X
Systemy informatyczne szkolnictwa wyższego i nauki
Art. 343. 1. Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu obejmuje:
3) elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i osób prowadzących działalność naukową;
 
Art. 345. 1. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje:
3) elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami;


Projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (projekt z dn. 31 lipca 2018 r. - stan na 9 października 2018 r.)

§ 2. 1. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 3 i 8 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się:
elektroniczny identyfikator naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID).