Jesteś tutaj

Zapytanie ofertowe nr BUKSW-371.10.2018

18.09.2018

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego 12-miesięcznego przedłużenia gwarancji, udzielenia wsparcia technicznego na urządzenia i subskrypcji aktualizacji oprogramowania służącego do digitalizacji.
 

Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1.
 

Skany ofert należy przesłać na adres e-mail: sekretariat.biblioteka@uksw.edu.pl w terminie do 25.09.2018 r., do godziny 16.00 (decyduje data wpływu).