Jesteś tutaj

Zapytanie ofertowe nr BUKSW.371.11.2018

18.09.2018

Szanowni Państwo,
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację dostawy i wdrożenia systemu informacji naukowej i bazy wiedzy naukowej UKSW wraz z jego aktualizacją wg niżej określonych warunków.
 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania w terminie do 25.09.2018 r. do godz. 16.00.
 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej w formie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik nr 1) na adres: sekretariat.biblioteka@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej za pomocą poczty, kuriera czy też osobiście na adres: Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Nowy Gmach, s. 107 (z dopiskiem “OFERTA dot. Zapytania ofertowego nr BUKSW.371.11.2018”).