Jesteś tutaj

VIII Cykl wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej (Wrocław)

30.05.2018

Logo CLARIN-PL
Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL zaprasza na kolejną edycję "Cyklu wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej", która będzie miała miejsce

19-20 czerwca 2018 roku na Politechnice Wrocławskiej

"Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach wszystkich naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów zainteresowanych wykorzystaniem metod maszynowego przetwarzania języka naturalnego w badaniach humanistycznych i społecznych.

Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego (adres internetowy w dalszej części ogłoszenia). Warsztaty mają charakter bezpłatny, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy z narzędziami służącymi do przetwarzania języka.

Na warsztaty zapraszamy przede wszystkim osoby, które chciałyby w swoich badaniach wykorzystać aplikacje i zasoby oferowane przez konsorcjum CLARIN-PL. By dostosować program do Państwa potrzeb, w formularzu rejestracyjnym znajdują się pytania dotyczące zagadnień, którymi się Państwo zajmują. Prosimy o syntetyczne odpowiedzi:

                                                                                                                                                                       Formularz rejestracyjny

Tematyka zajęć warsztatowych będzie dotyczyła między innymi:

 • tworzenia, udostępniania i zarządzania korpusami tekstowymi (repozytorium DSpace, platforma Next Cloud, system Inforex, Korpusomat)
   
 • charakterystyki oraz sposobu wykorzystania cyfrowych zasobów leksykalnych (wielki słownik relacyjny Słowosieć, Słowosieć dwujęzyczna, słownik walencyjny Walenty)
   
 • zagadnień związanych z korpusami równoległymi i konwersacyjnymi (Spokes, Paralela, wielojęzyczne korpusy równoległe)
   
 • wykorzystania cyfrowych narzędzi służących do wydobywania informacji z tekstu, tworzenia analiz stylometrycznych, grupowania tekstów, ustalania autorstwa, przygotowywania prostych statystyk (LEM, WebSty, Liner2)
   
 • narzędzi i zasobów do przetwarzania mowy; korpusów, segmentacji, rozpoznawania, analizy i transkrypcji mowy
   
 • planowania badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych wykorzystujących przetwarzanie języka naturalnego
   
 • innych aspektów przetwarzania języka naturalnego, które zostaną zgłoszone w formularzach rejestracyjnych przez uczestników


Ostateczny termin rejestracji to 8 czerwca 2018 roku. Po tym czasie organizatorzy przeprowadzą kwalifikację zgłoszeń (jeśli osób zgłoszonych będzie więcej niż miejsc), której wyniki zostaną przekazane zainteresowanym osobom najpóźniej 12 czerwca".

Organizatorami warsztatów są:

 • Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL
 •  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania


Więcej informacji na temat działalności CLARIN-PL znajdą Państwo na stronie www.clarin-pl.eu. W zakładce „mediateka” dostępne są materiały z dotychczasowych warsztatów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Źr. - CLARIN-PL