Jesteś tutaj

Dostęp testowy do baz Brepolis

29.05.2018

 

Przejdź do platformy Brepolis.Do 21 czerwca br. zapraszamy do testowania baz wydawnictwa Brepols. Wśród testowanych baz, znajdują się pełnotekstowe, jak również bibliograficzne, a także bazy o charakterze encyklopedycznym. W okresie testowym można skorzystać z dostępu aż do 18 baz danych.

 

Wejście do baz: https://pulpit.uksw.edu.pl LUB  www.brepolis.net

 

Jak korzystać z dostępu testowego?

Jak korzystać z dostępu do baz spoza terenu UKSW?


Bazy testowe na platformie BREPOLiS:

 


L'Annee Philologique
  - bibliografia dotycząca świata antycznego. Obecnie zawiera ponad 860 000 rekordów bibliograficznych z ponad 1000 tytułów czasopism.


Logo ALDAristoteles Latinus Database - baza danych zawiera przede wszystkim teksty z wydania wersji drukowanej serii Aristoteles Latinus. Wersja online została rozszerzona o najnowsze dodatki do serii).

 

Bibliographie de Civilisation Mediévale - wszechstronna, aktualna bibliografia monografii. BCM została opracowana w Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale (Uniwersytet w Poitiers). Zawiera aktualnie 40 000 tytułów z lat 1958-2003 tj. wszystkie istotne elementy z osławionej bibliografii Cahiers de civilisation médiévale. Każda wzmianka opatrzona jest pełnym rekordem bibliograficznym zwierającym datę, temat oraz lokalizację. BCM jest w pełni zintegrowana z International Medieval Bibliography i zawiera aktywne linki do Lexikon des Mittelalters.
 

Database of Latin Dictionaries - różne typy słowników łacińskich dostępnych online. Jest to baza opracowywana od wielu lat przez Centre ‘Traditio Litterarum Occidentalium’ (CTLO) pod przewodnictwem Paula Tombeura. Jej twórcy pragnęli udostępnić naukowcom i studentom bazę online obejmującą duży wybór słowników łacińskich. Baza ta jest stopniowo powiększana. Będzie ona zawierała 3 typy słowników łacińskich: słowniki ułatwiające tłumaczenie z łaciny na języki współczesne, słowniki zawierające semantyczne i etymologiczne wyjaśnienie słów łacińskich po łacinie oraz słowniki łacińskie o charakterze historycznym. Baza zawiera również aktywne linki do Library of Latin Texts.


Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques - niezrównane źródło informacji o historii Kościoła. Obecnie zawiera ponad 70 000 haseł i 2200 nat bibliograficznych z "Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches".

 

Dictionary of Medieval Latin from British Sources - zdigitalizowana wersja DMLBS, umożliwiająca w ramach subskrypcji wyszkiwanie pełnotekstowe.

 

Europa Sacra - najobszerniejsze źródło informacji na temat dostojników w średniowiecznym Kościele. Europa Sacra zawiera kompletną informację o wszystkich 1300 średniowiecznych biskupstwach, archidiecezjach i patriarchatach jak również informacje o 18 507 biskupach i patriarchach. Europa Sacra opiera się głównie na informacjach źródłowych zawartych w C.Eubel’ Hierarchia catholica mediiaevi... ab anno 1198 oraz Gams’ Series episcoporum ecclesiae catholicae.


In Principio - indeks tekstów łacińskich. Baza danych zawierająca ponad 1 000 000 pierwotnych tekstów z zakresu literatury łacińskiej od wieków przed-klasycznych do Renesansu. Jest ona adresowana do wszystkich naukowców i bibliotekarzy zainteresowanych pismami, tekstami oraz manuskryptami starożytności i średniowiecza. Jest to niezbędne narzędzie przy studiach oraz publikacjach poszczególnych tekstów oraz przy inwentaryzacji manuskryptów.
 

Index Religiosus - International Bibliography of Theology, Church History and Religious Studies. Nowa bibliografia referencyjna dla publikacji naukowych z teologii, religioznawstwa i historii Kościoła. Zawiera ponad 590 000 rekordów bibliograficznych.

 

International Bibliography of Humanism and the Renaissance - multidyscyplinarna bibliografia renesansu i wczesnej nowożytności. Zawiera ponad 310 000 rekordów z ok. 900 czasopism.

 

International Directory of Medievalists - zawiera nazwiska i adresy mediewistów z ponad 70 różnych krajów wraz z ich kierunkami badań.


 

Lexicon des Mittelalters Online - podstawowa encyklopedia okresu średniowiecza. LexMA jest niezbędnym narzędziem mediewistów wszystkich dziedzin. Obejmuje lata 300-1500 i dotyczy całej Europy i części Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Oprócz informacji o starożytnych korzeniach kultury zachodniej zawiera sporo informacji o kulturze bizantyjskiej, arabskiej oraz żydowskiej. LexMa jest w pełni zintegrowany z International Encyclopaedia for the Middle Ages (będącym suplementem do LexMA). LexMa zawiera aktywne linki do bibliografii International Medieval Bibliography oraz Bibliographie de civilisation médiévale.

 

International Encyclopedia for the Middle Ages - powstał pod patronatem Center for Medieval and Renaissance at UCLA oraz wydawnictwa BREPOLS. W skład zespołu wydawniczego wchodzą naukowcy z uniwersytetów europejskich (Hamburga, Oxfordu, Leeds, Poitiers i Budapesztu) oraz amerykańskich (UCLA, Yale i  Columbia). IEMA udostępnia bieżące artykuły, recenzje oraz przypisy do oryginalnych artykułów – wszystko stanowi uzupełnienie LexMa. Podobnie jak LexMA, suplement obejmuje lata 300-1500 i dotyczy całej Europy i części Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej.

 

International Medieval Bibliography - wszechstronna, wielodziedzinowa bibliografia Europy, Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu. Celem IMB, tworzonej od 1967 roku, jest rejestrowanie bieżących artykułów. IMB zawiera ponad 330 000 artykułów, oferuje również wiele możliwości ich przeszukiwania. Od 2004 r. IMB została w pełni zintegrowana z inną baza bibliograficzną: Bibliographie de civilisation médiévale. IMB zawiera ponadto aktywne linki do wydawnictw encyklopedycznych, m.in. do Lexikon des Mittelalters.

 

Library of Latin Texts Complete (Series A+ Series B) jest wiodącą w świecie bazą tekstów łacińskich. Zawiera teksty od początków literatury łacińskiej (Livius Andronicus, 240 lat przed Chrystusem) aż do tekstów Kongresu Watykańskiego Drugiego (1962-1965). Obejmuje wszystkie dzieła z okresu klasycznego, wszystkie najważniejsze dzieła patrystyczne, bardzo obszerny zbór pism łacińskiej literatury średniowiecznej. Można tu również znaleźć kompletne dzieła pisarzy takich jak Cyceron, Wergiliusz, św. Augustyn, Grzegorz Wielki, Anzelm z Canterbury, Bernard z Clairvaux oraz Tomasz z Kempis. Większość tekstów pochodzi z serii Corpus Christianorum. Każde wyszukiwanie wyświetla wyniki w kontekście zdania, dalej można przejść do pełnego tekstu utworu. Wszystkie dzieła zawarte w bazie są przedmiotem historycznej i filologicznej analizy i zostały opatrzone dydaktyczną notatką (memento), która zawiera informacje o charakterze chronologicznym, bibliograficznym, krytycznym oraz statystycznym. LLT zawiera łącznie ponad 53 miliony słów łacińskich. Uzupełniające informacje można uzyskać za pośrednictwem aktywnych linków do Database of Latin Dictionaries.


Patrologia Orientalis Database - korpus tekstów patrystycznych kościołów wschodnich opublikowanych w serii "Patrologia Orientalis". Zawiera 234 teksty opublikowane w języku oryginalnym i w tłumaczeniach, które są przeszukiwalne.


Vetus Latina Database - zwana też “starołacińską Biblią” jest zbiorczym określeniem największej i najbardziej różnorodnej grupy biblijnych tekstów łacińskich, które przed i częściowo obok Wulgaty intensywnie były wykorzystywane od drugiego wieku. Termin Vetus Latina odnosi się do wszystkich tekstów przetłumaczonych z języka greckiego, które nie należą do Wulgaty. Vetus Latina zachowała się w niewielu egzemplarzach. Obok innych niewielu ocalałych manuskryptów, które wyrywkowo pokrywają się z głównymi tekstami biblijnym, jest ona znaczącym źródłem do badań naukowych, zawierającym cytaty biblijne i aluzje do łacińskich i na łacinę przetłumaczonych wcześniejszych tekstów Ojców Kościoła. Baza danych zawiera wszystkie cytaty, z powołaniem na księgę, rozdział i werset Biblii. Cytaty (jest ich ponad 300 000) mogą być przeszukiwane indywidualnie lub w całości. Wyniki wyszukiwania są widoczne w formie kopii kart dostępnych w Vetus Latina Insttitute.


UWAGA! Aby skorzystać z dostepu do baz spoza terenu UKSW należy skorzystać ze strony www.pulpit.uksw.edu.pl, a następnie:

 

1. Zalogować się, podając swoje dane logowania do USOS.

 

2. Spośród dostępnych baz wybrać "Brepolis".

 

3. Dalej postępować według poniższych wskazówek.Jak korzystać z dostępu testowego?

 

1. Wejdź na stronę www.brepolis.net.
 

2. W oknie głównym kliknij "Enter databases".
 

 

3. Wybierz dostępną bazę. O tym, że można korzystać z dostępu do braz Brepolis bez ograniczeń poinformuje widoczna nazwa Uniwersytetu na dole strony.
 

 

4. Kliknij w wybraną ikonkę bazy lub jej nazwę, a zostaniesz przeniesiony na jej stronę główną.
 


 

Pytania, uwagi i opinie związane z dostępem do baz BREPOLiS prosimy przesyłać na adres a.uzieblo@uksw.edu.pl

aktualizacja: 19.06.2018