Jesteś tutaj

VI Dni Książki Dawnej na UKSW

O DKD | VII Dni Książki Dawnej | V Dni Książki Dawnej | IV Dni Książki Dawnej | III Dni Książki Dawnej | II Dni Książki Dawnej | I Dni Książki Dawnej


Baner VI DKD - "E librariis monasterium (Z klasztornych bibliotek), 16-20 kwietnia 2018.


VI Dni Książki Dawnej na UKSW odbyły się pod hasłem "E librariis monasterium (Z klasztornych bibliotek)". Program obejmował ogólnopolski naukowy panel dyskusyjny poświęcony problematyce badania dawnych księgozbiorów klasztornych oraz wystawę starodruków ze zbiorów Biblioteki Głównej. W oparciu o prezentowane eksponaty i przedstawione podczas panelu dyskusyjnego zagadnienia, staraliśmy się nakłonić uczestników do refleksji nad zjawiskiem, jakim była klasztorna biblioteka, która „niesie potomnym światło czerpane z działań naszych poprzedników i pobudza przykładami do właściwego postępowania”.

Cyt. C. Koźbiałowicz, "Wyjaśnienia do konstytucji paulińskich zwane >>Directorium Ordinis S. Pauli Primi Eremitae<< z roku 1736", z łac. tł. P. Kosiak, "Studia Claromontana", 16 (1996) s. 234.

 

Data: 16 – 20 kwietnia 2018 r.
 

Miejsce: UKSW, Kampus Dewajtis, Nowy Gmach.

 

PROGRAM:
 

16 kwietnia, godz. 12.00 - Otwarcie wystawy starodruków ze zbiorów Biblioteki Głównej (hol przy Auli Św. Jana Pawła II). Wystawę będzie można oglądać do 20 kwietnia.
 

16 kwietnia, godz. 13.00 - Ogólnopolski naukowy panel dyskusyjny poświęcony problematyce badania dawnych księgozbiorów klasztornych.

Prowadzenie panelu: dr hab., prof. UP Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Prelegenci:


•    dr Tomasz Stolarczyk (Biblioteka Uniwesytetu Łódzkiego) - Siedemnasto- i dziewiętnastowieczne inwentarze biblioteczne klasztorów środkowopolskich;

•    Elżbieta Bylinowa (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) - O potrzebie badań klasztornych znaków bibliotecznych;

•    dr Paweł Skalski (Biblioteka Główna UKSW) - Organizacja biblioteki Paulinów na Skałce w II poł XVIII w.;

•    dr hab. Jolanta Gwioździk (Uniwersytet Śląski) - Ślady lektury i egodokumenty w książce dawnej. Zarys problematyki.
 

Dyskusji panelowej towarzyszyć będzie promocja książki Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury. Piśmiennictwo – książka – edukacja /pod red. Joanny Pietrzak-Thébault i Łukasza Cybulskiego. - Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2017.
 

Komitet organizacyjny:

Łukasz Cybulski (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

Katarzyna Materska (Biblioteka Główna UKSW)

Joanna Pietrzak-Thebault (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

Paweł Skalski (Biblioteka Główna UKSW)
 

Organizatorzy: Biblioteka Główna UKSW, Katedra Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW.
 

Do pobrania: Galeria zdjęć | Plakat | Zaproszenie

Utworzono - 28.03.2018
Zaktualizowno - 21.03.2019