Jesteś tutaj

Najstarsza część zbiorów w Katalogu bibliotek UKSW

27.02.2018
 

Z przyjemnością informujemy, że do Katalogu bibliotek UKSW został dołączony katalog starych druków ze zbiorów Biblioteki Głównej.

Stare druki udostępniane są wyłącznie po wcześniejszym złożeniu podania do Dyrektora Biblioteki Głównej UKSW. Prawo do korzystania z tych obiektów przysługuje przede wszystkim samodzielnym pracownikom naukowym i osobom ze stopniem naukowym doktora. W przypadku pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów podanie powinno być podpisane przez promotora, opiekuna naukowego lub powinno zawierać pisemne referencje instytucji zlecającej, określające temat i uzasadnienie potrzeby korzystania ze zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UKSW.


Stare druki można zamawiać wyłącznie za pomocą rewersu papierowego. Udostępniane są na miejscu, w Czytelni Głównej.


W celu wyszukania starego druku należy posłużyć się głównym polem wyszukiwawczym Katalogu bibliotek UKSW. Po wyświetleniu wyników należy zastosować odpowiednie filtry znajdujące się po lewej stronie ekranu i wejść w wybrany typ dokumentów - „Stary druk”.

 

 

 

Po wybraniu właściwej pozycji i kliknięciu na jej tytuł, następuje przeniesienie do pełnego opisu druku. Na jego podstawie należy wypełnić rewers papierowy i złożyć go w Czytelni Głównej.
 


 

Szczegółowe informacje na temat wybranego druku i egzemplarza (np. proweniencja, wygląd oprawy, cytata bibliograficzna itp.) znajdują się w zakładce „Uwagi”.