Jesteś tutaj

Specjalistyczne bazy testowe w Bibliotece Głównej

16.01.2018

Przejdź do wykazu baz testowych BibliotekiChcąc przybliżyć Państwu nowe elektroniczne źródła wiedzy, oferujemy dostęp testowy do trzech baz danych wydawnictwa EBSCO: Environment Complete, MEDLINE Complete, Humanities Source Ultimate. Są to bazy obejmujące dziedziny nauk o środowisku, medycynę i nauki humanistyczne.
Dostęp do baz jest otwarty do 16.02.2018 r.

 

 

 

Dostęp do baz z komputerów uczelnianych nie wymaga logowania. Podczas korzystania z komputerów domowych należy zalogować się do baz loginem i hasłem USOS.

 

Wyszukiwarka EDS docelowo obejmuje wszystkie dostępne bazy  EBSCO (w tym testowe). W celu przeszukiwania zbiorów konkretnej bazy należy wejść na EBSCOHost i wybrać żądaną bazę.

 

Environment Complete - tematyka bazy obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 3,8 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.200 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami sięgającymi 100 lat wstecz. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 180 monografii i ponad 1 200 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych tytułów z zakresu ochrony środowiska.

 

MEDLINE Complete to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.300 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.300 czasopism pełnotekstowych nie jest dostępnych w bazach Academic Search Complete i Health Source a 1.000 czasopism w MEDLINE with Full Text. Wśród nich są czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza MEDLINE Complete jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

 

Humanities Source Ultimate to najobszerniejsza baza z zakresu nauk humanistycznych w rozszerzonej wersji ULTIMATE. Baza zawiera tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej oraz odpowiednie tego rejonu zasoby autorytatywne. Humanities Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych informacji na temat nauk humanistycznych w globalnej perspektywie. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych. Bezkonkurencyjna zawartość Humanities Source Ultimate obejmuje: około 1.658 pełnotekstowych czasopism naukowych w tym 1.306 czasopism recenzowanych naukowo i 701 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Sciences a ponadto książki, biografia, recenzje książek.

 

Wykaz baz testowych

Zapraszamy do korzystania!