Jesteś tutaj

InCites i SciVal

15.01.2018

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych: InCites (dodatek do bazy Web of Science) i SciVal (dodatek do bazy Scopus).

InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

 

Wykres - współpraca UKSW ze światowymi jednostkami badawczymi wg liczby dokumentów. 1. Polish Academy of Science (5106), 2. Uniwersity of Warsaw (687), University of North Texas Denton (519).

Rys.1. Współpraca z jednostkami badawczymi wg liczby dokumentów.Korzyści dla Autorów:

 • zdefiniowanie i określenie wpływu swojego dorobku naukowego,
 • ocena dziedzin i obszarów działalności naukowej,
 • stworzenie sieci współpracy zarówno współautorskiej, jaki i międzyinstytucjonalnej,
 • wyszukiwanie odpowiednich dla siebie źródeł do publikacji i określenie kierunków w wybranych obszarach w zakresie publikacji naukowych.


Korzyści dla jednostek naukowych:

 • identyfikacja i zarządzanie działalnością naukowo-badawczą oraz określanie jej efektywności,
 • analiza porównawcza do innych konkurencyjnych lub współpracujących instytucji,
 • wsparcie partnerstwa i współpracy,
 • identyfikacja ekspertów, zarówno wewnątrz jak i poza organizacją,
 • promocja silnych stron i własnej specjalizacji.Jak rozpocząć korzystanie z InCites?

 1. Wejdź na platformę Web of Science (dostęp tylko z komputerów uczelnianych).
 2. Założ osobiste konto na Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register” (patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie). Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.
 3. Zaloguj się do Web of Science i przejdź do zakładki InCites.

Zrzut z ekranu - zakładka InCites na Web of Science.

Rys.2. Panel główny InCites.


Kompendium wiedzy na temat narzędzia: clarivate.savoinspire.com/ickompedium.
 


SciVal to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus.


Funkcje narzędzia:

 • wizualizacja osiągnięć instytucji naukowych,  
 • porównanie dokonań z innymi jednostkami,  
 • ułatwienie oceny potencjalnych współpracowników oraz partnerów,
 • analiza trendów w świecie nauki - patrz opis.  

Wykres kołowy - procentowy podział na dziedziny wg liczby dokumentów UKSW. 1. Physics and Astronomy (12,5%), 2. Chemistry (11,6%), 3. Mathematics (10,5%).

Rys.3. Procentowy podział na dziedziny wg liczby dokumentów.

 

Jak rozpocząć korzystanie z SciVal?

 1. Wejdź na platformę Scopus (dostęp tylko z komputerów uczelnianych).
 2. Założ osobiste konto na do któregoś z serwisów Elsevier (Science Direct lub Scopus). Konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.
 3. Zaloguj się do Scopus i przejdź do zakładki SciVal.

Zrzut z ekranu - panel główny SciVal.

Rys.4. Panel główny SciVal.


Źr. - strona Wirtualnej Biblioteki Nauki