Jesteś tutaj

Springer Open Choice przedłużony na 2018 r.

09.01.2018

 

Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access został przedłużony na rok 2018! Program umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w wybranych czasopismach naukowych wydawnictwa Springer na zasadzie otwartego dostępu (Open Access).  

Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW mogą skorzystać autorzy korespondencyjni, czyli osoby kontaktujące się z Wydawnictwem Springer, zarazem afiliowani przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie lub przy innych polskich instytucjach, które są zarejestrowane w licencji krajowej Springer. Nie jest istotna afiliacja innych autorów ani ich kolejność.  


Lista tzw. czasopism hybrydowych, w których Springer Open Choice umożliwia bezpłatne publikowanie, obejmuje aktualnie ponad 1700 tytułów – pobierz pełną listę czasopism (xlsx).  Program nie obejmuje na razie czasopism BioMed Central (wydawnictwo to należy do Springera od 2011 roku i publikuje ok. 200 czasopism działających wyłącznie w modelu Open Access) oraz ok. 80 czasopism wydawanych przez Springera wyłącznie w modelu Open Access (tzw. czasopisma SpringerOpen).

 

UWAGA! Umowa została przedłużona na rok 2018 z zastrzeżeniem, że MNiSW planuje przyznać środki na licencje krajowe 2018 w terminie do 30 marca 2018, a gdyby środki te były niewystarczające na pokrycie kosztów na okres do końca roku 2018, umowa może zostać zakończona wcześniej. Do końca marca autorzy mogą zgłaszać artykuły w ramach programu na dotychczasowych zasadach.

Na razie ICM nie widzi możliwości finansowania analogicznego programu dla innych wydawnictw.


Czym jest opcja Open Access?

Artykuły Open Access poddane są temu samemu co w tradycyjnym modelu publikacji procesowi korekty i akceptacji z udziałem recenzentów, ale po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access, gdyż koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe. Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją “Creative Commons Attribution” (CC BY) (patrz link). Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.

 

Instrukcja korzystania z opcji Open Access przez polskich autorów:

  1. Wybierz z listy czasopism objętych programem Springer Open Choice tytuł, w którym chcesz opublikować swój utwór.
     
  2. Wyślij do redakcji gotowy artykuł.
     
  3. W przypadku gdy Twój artykuł zostanie pozytywnie zaopiniowany przez recenzentów i zostanie zaakceptowany “do druku”, otrzymasz zawiadomienie z linkiem prowadzącym do produkcyjnej fazy publikacji.  Po wejściu na niego będziesz musiał wskazać swoją afiliację oraz zatwierdzić opcję Open Access - patrz prezentacja. Afiliację należy wybrać z listy, na której znajdują się wszystkie instytucje zgłoszone do licencji krajowej Springer. Uwaga: na liście występują nazwy angielskie lub polskie, ale lista ta służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule autor może podać nazwę instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli ktoś ma problem ze znalezieniem swojej instytucji na liście, to prosimy o kontakt na adres wbn-admins@icm.edu.pl.  
     
  4. Po wyborze afiliacji powinna pojawić się informacja “Special open access agreement”, która dotyczy umowy zawartej ze Springerem przez ICM i obejmującej wszystkie polskie instytucje z listy. Wszystkie artykuły publikowane w ramach tej umowy są finansowane ze środków MNiSW przekazywanych do Springera przez ICM w formie rocznej opłaty ryczałtowej.

Źr. - strona WBN ICM UW