Jesteś tutaj

System Wypożyczeń Warszawskich

enlightenedPRZEDŁUŻENIE KONTA --> W celu przedłużenia konta w BiblioWawa na kolejny r. akad. należy udać się osobiście do Wypożyczalni na Dewajtis z aktualną legitymacją (studenci i doktoranci) lub Warszawską Kartą Miejską (pracownicy).

enlightened OBIEGÓWKI UKSW --> Przypominamy o obowiązku rozliczenia się ze wszystkimi bibliotekami Systemu Wypożyczeń Warszawskich przed próbą dokonywania rozliczenia w Bibliotece Głównej. Sprawdź jak uzyskać obiegówki z bibliotek SWW


System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa) - jest to wspólny projekt warszawskich uczelni wyższych. Dzięki niemu studenci i pracownicy uczelni, które przystąpiły do programu, mają możliwość wzajemnego wypożyczania swoich zbiorów bibliotecznych.
 

Aktualnie do SWW zgłosiły akces:

 • Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej,
 • Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego,
 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej,
 • Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (wraz z Biblioteką Wydziału Chemii UW, Biblioteką Wydziału Fizyki UW, Biblioteką Instytutu Anglistyki UW, Biblioteką Instytutu Historii Sztuki UW oraz Biblioteką Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki UW; ),
 • oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prosimy zwrócić uwagę, że możliwość wypożyczanie zbiorów nie obejmuje bibliotek wydziałowych poszczególnych jednostek (z wyjątkiem niektórych bibliotek specjalistycznych UW).


Z BiblioWawa mogą korzystać:

 • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus, MOST, MOSTAR);
 • słuchacze studiów podyplomowych;
 • pracownicy uczelni, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.


Jak zacząć korzystać z BiblioWawa?

Użytkownik nabywa uprawnień do wypożyczania po dopełnieniu odpowiednich formalności w bibliotece macierzystej (wypożyczalnia Biblioteki Głównej UKSW, hol biblioteczny - parter, Nowy Budynek, ul. Dewajtis 5) i założeniu indywidualnego konta bibliotecznego w jednostce, której zbiorami jest zainteresowany. Kartą biblioteczną SWW jest legitymacja studencka, doktorancka lub Warszawska Karta Miejska.


Ważne informacje:

 • Rejestracja w systemie jest bezpłatna. Użytkownik może ponieść koszt za aktywację indywidualnego konta bibliotecznego. Wysokość tej opłaty określają cenniki i regulaminy poszczególnych bibliotek uczestniczących (aktualnie jedynie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie pobierana jest opłata aktywacyjna - w wysokości 20 zł).
   
 • Zbiory w poszczególnych bibliotekach SWW wypożyczane i prolongowane są zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminach udostępniania zbiorów tych bibliotek.
   
 • Zasoby elektroniczne bibliotek uczestniczących dostępne są w sposób zdalny jedynie dla użytkowników macierzystej uczelni. Pozostali użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych zasobów na terenie konkretnej biblioteki.
   
 • W każdej z uczestniczących bibliotek można zamówić do 3 książek na 30 dni. Liczba i czas prolongowania różni się w poszczególnych bibliotekach, np. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie istenieje możliwość trzykrotnej prolongaty po 30 dni.
   
 • Termin ważności konta w aplikacji SWW przypada na 31 października następnego roku akad. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony, których umowa wygasa przed 31 października następnego roku akademickiego, ważność konta w aplikacji SWW jest zgodna z końcem okresu zatrudnienia.
   
 • Przedłużenie ważności konta w aplikacji SWW na kolejny rok akademicki następuje na złożony osobiście wniosek Czytelnika, którego uprawnienia każdorazowo są weryfikowane przez pracownika biblioteki. W celu przedłużenia konta w BiblioWawa na kolejny r. akad. zapraszamy studentów i pracowników UKSW osobiście do Wypożyczalni na Dewajtis. Należy mieć przy sobie aktualną Warszawską Akademicką Kartę Biblioteczną, której funkcję pełnią: legitymacja studenta i doktoranta, a w przypadku pracowników Warszawska Karta Miejska.

   
 • Rozliczenie nie jest realizowane w czasie rzeczywistym, umożliwia je aplikacja internetowa. Logowanie do systemu rozliczeń odbywa się za pomocą identyfikatora i hasła ustalonego podczas rejestracji do systemu BiblioWawa. W przypadku problemu z logowaniem należy zgłosić się do biblioteki macierzystej (Wypożyczalnia Biblioteki Głównej UKSW, sala 309 - parter, Nowy Budynek, ul. Dewajtis 5).

Więcej szczegółów:


Podstawy prawne działania usługi BiblioWawa:

ostatnia aktualizacja - 24.03.2020
utworzono 15.12.2017