Jesteś tutaj

System Wypożyczeń Warszawskich

enlightenedPRZEDŁUŻENIE KONTA --> W celu przedłużenia konta w BiblioWawa na kolejny r. akad. należy wysłać maila na adres wypozyczalnia@uksw.edu.pl LUB udać się osobiście do Wypożyczalni Biblioteki UKSW na Dewajtis LUBWóycickiego z aktualną legitymacją (studenci i doktoranci) lub Warszawską Kartą Miejską (pracownicy).

enlightened OBIEGÓWKI UKSW --> Przypominamy o obowiązku rozliczenia się ze wszystkimi bibliotekami Systemu Wypożyczeń Warszawskich przed próbą dokonywania rozliczenia w Bibliotece UKSW. Sprawdź jak uzyskać obiegówki z bibliotek SWW


System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa) - jest to wspólny projekt warszawskich uczelni wyższych. Dzięki niemu studenci i pracownicy uczelni, które przystąpiły do programu, mają możliwość wzajemnego wypożyczania swoich zbiorów bibliotecznych.
 

Aktualnie do SWW zgłosiły akces:

 • Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej,
 • Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego,
 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej,
 • Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (wraz z Biblioteką Wydziału Chemii UW, Biblioteką Wydziału Fizyki UW, Biblioteką Instytutu Anglistyki UW, Biblioteką Instytutu Historii Sztuki UW oraz Biblioteką Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki UW),
 • oraz Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prosimy zwrócić uwagę, że możliwość wypożyczanie zbiorów nie obejmuje bibliotek wydziałowych poszczególnych jednostek (z wyjątkiem wyżej wymienionych bibliotek specjalistycznych UW).


Z BiblioWawa mogą korzystać:

 • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus, MOST, MOSTAR);
 • słuchacze studiów podyplomowych;
 • pracownicy uczelni, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.


Jak się zapisać do BiblioWawy?

 1. Należy osobiście zgłosić się do:
 • Wypożyczalnii Biblioteki na Dewajtis (Nowy Gmach, hol biblioteczny - parter)

  LUB

   
 • Wypożyczalnii Biblioteki na Wóycickiego (Budynek 23, pokój 110 - I piętro).
 1. Podpisać Oświadczenie Użytkownika Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa), które uprawnia do posiadania konta w Systemie.
   
 2. Udać się do biblioteki partnerskiej SWW i założyć indywidualne konto biblioteczne.

 

Kartą biblioteczną SWW jest legitymacja studencka, doktorancka lub Warszawska Karta Miejska.Ważne informacje:

 • Rejestracja w systemie jest bezpłatna, jednak użytkownik może ponieść koszt aktywacji konta bibliotecznego, jeśli to wynika z regulaminu danej biblioteki uczestniczącej. Aktualnie jedynie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie pobierana jest opłata aktywacyjna - w wysokości 20 zł.
   
 • Zbiory w poszczególnych bibliotekach SWW wypożyczane i prolongowane są zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminach udostępniania zbiorów tych bibliotek.
   
 • Zasoby elektroniczne bibliotek uczestniczących dostępne są w sposób zdalny jedynie dla użytkowników macierzystej uczelni. Pozostali użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych zasobów na terenie konkretnej biblioteki.
   
 • W każdej z uczestniczących bibliotek można zamówić do 3 książek na 30 dni. Liczba i czas prolongowania różni się w poszczególnych bibliotekach, np. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie istenieje możliwość trzykrotnej prolongaty po 30 dni.
   
 • Termin ważności konta w aplikacji SWW przypada na 31 października następnego roku akad. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony, których umowa wygasa przed 31 października następnego roku akademickiego, ważność konta w aplikacji SWW jest zgodna z końcem okresu zatrudnienia.
   
 • Przedłużenie ważności konta w aplikacji SWW na kolejny rok akademicki następuje na złożony mailowo lub osobiście wniosek Czytelnika, którego uprawnienia każdorazowo są weryfikowane przez pracownika Biblioteki. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres wypozyczalnia@uksw.edu.pl LUB udać się osobiście do Wypożyczalni na Dewajtis lub Wóycickiego z aktualną legitymacją (studenci i doktoranci) lub Warszawską Kartą Miejską (pracownicy).
   
 • Rozliczenie (obiegówka) nie jest realizowane w czasie rzeczywistym, umożliwia je aplikacja internetowa. Logowanie do systemu rozliczeń odbywa się za pomocą identyfikatora i hasła ustalonego podczas rejestracji do systemu BiblioWawa. W przypadku problemu z logowaniem należy skontaktować się z Biblioteką UKSW.

Więcej szczegółów:


Podstawy prawne działania usługi BiblioWawa:

ostatnia aktualizacja: 28.09.2021
utworzono: 15.12.2017