Jesteś tutaj

Polskie inicjatywy OA

REPOZYTORIUM  
Biblioteka Nauki Funkcjonuje w ramach CeON, umożliwia dostęp do największych w Polsce naukowych zbiorów cyfrowych, a ponadto repozytorium i Agregator Centrum Otwartej Nauki. Agregator stanowi punkt dostępu do zasobów współpracujących z CeON repozytoriów.
Biblioteka Otwartej Nauki Projekt, który ma na celu otwieranie dostępu do publikacji naukowych z zakresu humanistyki. Twórcy projektu pomagają autorom w negocjacjach z wydawnictwami, a po wyjaśnieniu kwestii prawnych, digitalizują  i przygotowują publikacje do zamieszczenia w sieci.
Centrum Otwartej Nauki

Działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Do zadań CeON należą: promocja otwartej nauki, tworzenie i rozwijanie oprogramowania oraz usług na potrzeby rozwoju otwartej nauki, a także badania w zakresie nauk ścisłych i społecznych.

Federacja Bibliotek Cyfrowych Gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o zasobach cyfrowych polskich instytucji kulturalnych i naukowych. Na stronie Federacji znajduje się wyszukiwarka, która umożliwia przeszukiwanie opisów publikacji dostępnych w bibliotekach i repozytoriach współpracujących z FBC, a następnie dotarcie do poszukiwanych dokumentów na stronie konkretnej instytucji.
Koalicja Otwartej Edukacji Porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji związanych z edukacją, nauką i kulturą, mające na celu budowanie i promocję otwartych zasobów edukacyjnych. Organizując konferencje, seminaria i warsztaty, członkowie porozumienia biorą odpowiedzialność za kształtowanie i promowanie otwartej edukacji w Polsce.