Jesteś tutaj

InCites Benchamarking & Analytics – dostęp testowy

24.11.2017


 

Do 6 grudnia br. mogą Państwo korzystać z krajowego dostępu testowego do narzędzia InCites Benchamarking & Analytcs. Narzędzie to pozwala instytucjom naukowym i badawczym na:

• identyfkację i zarządzanie działalnością naukowo-badawczą oraz określanie jej efektywności,
• analizę porównawczą do innych konkurencyjnych lub współpracujących instytucji,
• wsparcie partnerstwa i współpracy,
• identyfkację ekspertów, zarówno wewnątrz jak i poza organizacją,
• promocję silnych stron i własnej specjalizacji.

 

Autorzy będą mogli:
• zdefniować i określić wpływ swojego dorobku naukowego,
• ocenić dziedziny i obszary działalności naukowej,
• stworzyć sieci współpracy zarówno współautorskiej, jaki i międzyinstytucjonalnej,
• wyszukać odpowiednie dla siebie źródła do publikacji, określić trendy w wybranych obszarach w zakresie publikacji naukowych.
 

 

Aby skorzystać z narzędzia, należy założyć osobiste konto na platormie Web of Science (dostęp tylko z komputerów uczelnianych). Kompendium wiedzy na temat narzędzia: clarivate.savoinspire.com/ickompedium.

Zapraszamy do korzystania!