Jesteś tutaj

Biblioteka WNHiS w systemie Koha

27.04.2017
 

Do katalogu bibliotek UKSW w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha dołączony został katalog Biblioteki Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Jest to kolejna po Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji biblioteka wydziałowa włączona do tworzonego centralnego systemu informacji bibliotecznej UKSW. Katalog Biblioteki WNHiS zawiera informacje o książkach dotychczas opracowanych.

Trwają intensywne prace nad poszerzeniem katalogu Koha o pozostałe katalogi Biblioteki Głównej oraz kolejnych bibliotek wydziałowych.
 

Katalog bibliotek UKSW docelowo jest ustawiony na przeszukiwanie łączne w zbiorach Biblioteki Głównej, Biblioteki WPiA oraz Biblioteki WNHiS. Przy każdym opisie książki podany jest status i lokalizacja egzemplarza.
 

 

 

 

W celu wyszukiwania w zbiorach konkretnej biblioteki, należy rozwinąć listę "Wszystkie biblioteki" i wybrać żądaną lokalizację: "Biblioteka Główna", "Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji" lub "Biblioteka Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych".
 

 

 

Wypożyczanie zbiorów Biblioteki WNHiS odbywa się zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów w Bibliotece Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (obowiązującym od 26 kwietnia 2017 r.). Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące zapisy:

  • Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki. Opłata naliczana jest automatycznie przez komputerowy system biblioteczny” (§5, ust. 4),
     
  • „W przypadku zbiorów stanowiących podstawową literaturę dla kierunków studiów WNHiS pierwszeństwo wypożyczeń przysługuje studentom i pracownikom WNHiS. O wypożyczeniach w/w literatury studentom, doktorantom i pracownikom innych wydziałów niż WNHiS UKSW, bądź pracownikom innych jednostek UKSW, decyduje bibliotekarz" (§6, ust. 2).

 

Książki zamówione ze zbiorów Biblioteki Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych można odebrać wyłącznie w Bibliotece WNHiS. Prosimy o zwrócenie uwagi na miejsce odbioru.
 

Zapraszamy do Katalogu bibliotek UKSW!