Jesteś tutaj

V Dni Książki Dawnej na UKSW

12.04.2017
 

Już po raz piąty mamy zaszczyt zaprosić na Dni Książki Dawnej na UKSW. Tegoroczna edycja organizowana jest pt. "Sacrum, dziedzictwo, towar. Dawna książka i jej funkcjonowanie w świadomości społecznej i na rynku antykwarycznym".

21 kwietnia (piątek)


Inauguracja wystawy (hol przy Auli Jana Pawła II, Nowy Gmach, ul. Dewajtis 5) - godz. 14.30

Sympozjum (sala 223, poziom -1, łącznik):

 

- 15.00-15.20dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), "Walory bibliofilskie - czyli co decyduje o wartości książki na rynku antykwarycznym",

- 15.30-15.50dr Maciej Matraś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), "Biblioteka Batignolska i woluminy z jej zasobów w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie".

Dyskusja

- 17.00-17.20mgr Maja Bogajczyk (Uniwersytet Warszawski), "Praktycznie o aldynach",

- 17.30-17.50dr Paweł Skalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), "Stosunek do książki dawnej - na przykładzie egzemplarzy z księgozbioru Biblioteki UKSW (wprowadzenie do wystawy)".

 

 

Na wystawę eksponatów ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW zapraszamy w dniach 21 - 27 kwietnia 2017 r.

Organizatorzy: Biblioteka Główna UKSW, Katedra Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią Instytutu Filologii Polskiej UKSW oraz Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Więcej o poszczególnych edycjach Dni Książki Dawnej na UKSW.