Jesteś tutaj

V Dni Książki Dawnej na UKSW

O DKD  | VII Dni Książki Dawnej | VI Dni Książki Dawnej | IV Dni Książki Dawnej | III Dni Książki Dawnej | II Dni Książki Dawnej | I Dni Książki Dawnej


"Sacrum, dziedzictwo, towar. Dawna książka i jej funkcjonowanie w świadomości społecznej i na rynku antykwarycznym".


Data: 21 – 27 kwietnia 2017 r.

Miejsce: UKSW, Kampus Dewajtis, Nowy Gmach.
 

PROGRAM:

21 kwietnia 2017 r.

Inauguracja wystawy (hol przy Auli Jana Pawła II, Nowy Gmach, ul. Dewajtis 5) - godz. 14.30

Sympozjum (sala 223, poziom -1, łącznik):

 

- 15.00-15.20dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), "Walory bibliofilskie - czyli co decyduje o wartości książki na rynku antykwarycznym",

- 15.30-15.50dr Maciej Matraś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), "Biblioteka Batignolska i woluminy z jej zasobów w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie".

Dyskusja

- 17.00-17.20mgr Maja Bogajczyk (Uniwersytet Warszawski), "Praktycznie o aldynach",

- 17.30-17.50dr Paweł Skalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), "Stosunek do książki dawnej - na przykładzie egzemplarzy z księgozbioru Biblioteki UKSW (wprowadzenie do wystawy)".


Wystawa eksponatów ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW odbyła się w dniach 21 - 27 kwietnia 2017 r.

Organizatorzy: Biblioteka Główna UKSW, Katedra Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią Instytutu Filologii Polskiej UKSW oraz Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 

Do pobrania: Plakat | Program - plakat | Zaproszenie | Broszura (awers), Broszura (rewers)

 

OPISY DO WYSTAWY
 

1. Suárez Francisco (1546-1617)

Dispvtationvm De Censvris In Commvni, Excommvnicatione Svspensione, & Interdicto, itemque de Irregularitate, Tomvs Qvintvs, Additvs Ad Tertiam Partem D. Thomae; Authore P. D. Francisco Svarez […]

Mogvntiae : Ex Officina Typographica Balthasari Lippij : Sumptibus Hermanni Mylij Birckmanni, 1606. 2º

Oprawa z epoki – XVII w.: deski, brązowa skóra, ślepo tłoczona, na okł. g.  plakieta ze sceną ukrzyżowania oraz skr. nazw. aut., tyt. dzieła i ozn. tomu.

Bez sygn.

Dzieło hiszpańskiego jezuity, jednego najwybitniejszych teologów i filozofów przełomu XVI i XVII wieku. Stanowi t. 5 Commentariorum ac disputationum, in tertiam partem divi Thomae… Najstarszy zachowany wpis proweniencyjny dotyczy zakupu  tego egzemplarza w 1607 r. dla seminarium duchownego w Kaliszu za 5 florenów czyli 5 złp. Kolejny informuje o przynależności do seminarium w Warszawie.
 

2. Luis de Granada (1504-1588)

Guida ouero Scorta de' peccatori del reuerendo padre f. Luigi di Granata [...] Nuouamente reuista, e corretta aggiuntoui il trattato della confessione, e communione del medesimo autore.

In Torino : a spese di Giuseppe Vernoni, all'insegna del Giesu, 1676.  4º

Oprawa z epoki – XVII w.: papierowa, księgarska - „tymczasowa”, stan przed rzeczywistą oprawą introligatorską.

Sygn. 101633

Dzieło hiszpańskiego dominikanina. Popularny przede wszystkim w okresie potrydenckim przewodnik życia dla chrześcijan – grzeszników dążących od nawrócenia ku doskonałości. Po Europie krążył od 1564 roku przede wszystkim we włoskim tłumaczeniu autorstwa Timotea da Bagno, także pod innym, zbliżonym tytułem. W XVI wieku wydawany regularnie kilkanaście razy, sto lat później stracił urok nowości, lecz pozostawał najwyraźniej w użyciu. Egzemplarz raczej rzadko używany, o czym świadczy obecność wielu nierozciętych kart. Pierwotna proweniencja została usunięta poprzez obcięcie dolnej partii karty tytułowej.
 

3. Kiedrzyński Anastazy (ca 1675-1756)

Mensa Nazaraea Abunde Specialibus Indesinentium Miraculorum & Gratiarum Dapibus, Illiciisque Referta [...] Seu Historia Imaginis Divae Claromontanae A S. Luca Evangelista Depictae Proposita ; Ab A.R.P. Anastasio Kiedrzpynski […].

[Częstochowa] : Typis Claromontanis, [1763]. 4º

Oprawa nowa.

Sygn. 102623

Opracowany przez paulina Anastazego Kiedrzyńskiego wyciąg z bardzo popularnego dzieła jednego z najwybitniejszych teologów i mariologów paulińskich Ambrożego Nieszporkowicza, ukazujący historię obrazu jasnogórskiego. Egzemplarz złożony z oryginalnych składek podczas remanentu Drukarni Jasnogórskiej. Przekazany w 1922 r. jako dar klasztoru jasnogórskiego na rzecz Seminarium Historii Kościoła w Polsce UJ, za pośrednictwem ks. profesora Jana Nepomucena Fijałka (1864-1936).

 

4. Koralewicz Aleksy (ca 1656-1722)

Additament do Kronik Braci Mnieyszych S. Franciszka albo Genealogia Reformy do krolestwa Polskiego za konsensem Stolice Apostolskiey wprowadzoney, y Erekcya dwuch Prowincyi Mało y Wielkopolskiey, utwierdzoney ; wywiedziona przez X. Alexego Koralewicza Zakonu O. S. Franciszka Reformata [...].

W Warszawie : w Drukarni J.K.M. WW: OO: Scholarum Piarum, 1722. 2º

Oprawa z epoki – XVIII w.: półskórek.

Egzemplarz zdefektowany: brak karty tytułowej i następnych.

Sygn. 101576

Dzieło stanowiące uzupełnienie do pracy Marcosa da Lisboa (1511-1591) Kroniki trzech zakonów. Omawia historię powstania franciszkanów reformatów oraz ich początki w Polsce. Egzemplarz na skutek dużego zainteresowania zaczytany i zdefektowany. Odrestaurowany w 1790 r. staraniem gwardiana klasztoru reformatów w Koninie o. Leontego Schlegla.

 

5. Venero de Leyva, Hieronymus (15..-1628)

Examen Episcoporvm, Et Eorum, Qui Approbandi Sunt Ad administranda Sacramenta […] : Omnes Decisiones Juris Canonici Et Materias Sacramentorum […] Continens ; Auctore […] D. Hieronymo Venero Leyva […].

Posnaniae : Typis Collegij Lubransciani Academiae Posnaniensis, 1735. 2º

Oprawa z epoki – 1784 r.: półskórek.

Sygn. 101594

Poznańska edycja dzieła z zakresu prawa kanonicznego autorstwa arcybiskupa Monreale Jerónimo Venero Leyvy. Egzemplarz był własnością wieluńskiego konwentu reformatów. Oprawiony ponownie w 1784 r. za gwardianatu Łukasza Onufrego Mystkowskiego (1744-1818), późniejszego prowincjała zakonu.

 

6. Paulus Heinrich Eberhard Gottlob (1761–1851)

Compendium Grammaticae Arabicae ad indolem lingvarum orientalivm ad vsvs rvdimentorvm conformtvm [...] chrestomatiae arabicae a se editae ; ivngendvm elaboravit Henr. Eberh. Gottlob Pavlvs.

Ienae: apvd Christ. Henr. Cvnonis haeredes, 1790. 8º

Oprawa z epoki – XVII/XIX w.: tektura, papier.

Sygn. 104155

Dzieło niemieckiego teologa, profesora teologii i języków orientalnych na uniwersytecie w Jenie, a następnie w Würzburgu Heinricha Paulusa. Egzemplarz interfoliowany. Na dodatkowych kartach wprawki w języku arabskim oraz rzadziej uwagi w celu lepszego zrozumienia arabskiej gramatyki.

 

7. Hutter Leonhard (1563–1616)

Compendium Locorum Theologicorum Ex Scripturis Sacris, & Libro Concordiae collectum ; Opera & Studio Leonhardi Hutteri [...] Scholiis necessariis atque utilibus a Salomone Glassio [...] In Usum tum gymnasii, tum reliquarum Scholarum trivialium, istius Civitatis auctius limatiusque recusum.

Erfurti : sumptibus Christiani Weinmanni, 1702. 8º

Oprawa z epoki – XVIII w.: tektura, pergamin.

Sygn. 104047

Dzieło luterańskiego teologa i biblisty Leonharda Huttera, w opracowaniu luteranina Salomona Glassa (1593-1656). Egzemplarz interfoliowany, zawierający liczne glossy – komentarze i uwagi do treści utworu. Znaczna liczba dołączonych kart zwiększyła objętość egzemplarza ponad dwukrotnie.

 

8. Zabuesnig Johann Christoph von (1747-1827)

Historyczno-Krytyczne Wiadomosci O Zyciu I Pismach Trzydziestu I Trzech Filozofow Naszego Wieku. Cz. 2 ; Opisane i tłumaczone z Niemieckiego Przez J.P. Akademika Krakowskiego. 

W Krakowie : [w Drukarni Uprzywileiowaney I Kosztem Ignacego Gröbla, 1784]. 8º

Oprawa z epoki – XVIII/XIX w.: tektura, papier marmoryzowany, grzbiet obciągnięty skórą.

Egzemplarz zdefektowany, brak początku do s. 22 włącznie.

 

9. Kromer Marcin  (1512-1589)

Marcina Kromera Biskvpa Warmienskiego O Sprawach, Dzieiach, Y Wszytkich Inszych Potocznosciach Koronnych Polskich Ksiąg XXX ; przez Marcina Błazowskiego z Blazowa, Wyraźnie na Polski ięzyk przetłumaczone, przydatkami y dowodami niektoremi poniekąd vtwierdzone, y własnym onegoż kosztem z druku na świat podane […].

W Krakowie : W Drukarni Mikołaia Loba […], 1611. 2º

Oprawa – XVIII w.: tektura, papier marmoryzowany, grzbiet obciągnięty skórą

Egzemplarz zdefektowany, brak ostatnich dwóch kart przedmowy.

Sygn. 101514

Przekład Marcina Błażewskiego vel. Błażowskiego (zm. ca 1628) poczytnego i wielokrotnie wydawanego dzieła historyka i polemisty, biskupa warmińskiego Marcina Kromera De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX.

Zachowane proweniencje: najstarsza - konwentu klarysek gnieźnieńskich; następna z 1830 r. czeskiego księdza Tomáŝa Josefa Povondry (1786-1832), rektora uniwersytetu w Ołomuńcu (Dris Póvondra Moravi XVI Cal. Sept. MDCCCXXX.); następna - ciekawa pieczęć Zygmunta Włodzimierza Tarło-Mazińskiego (1889-1967) polskiego inżyniera, nauczyciela i oficera, autora pierwszych prac popularnonaukowych z dziedziny radiotechniki w Polsce. Odciśnięta pieczęć świadczy o jego działalności w szeregach wolnomularzy i różokrzyżowców. Był szefem („generałem zakonu”) polskiej jurysdykcji Starożytnego i Mistycznego  Zakonu Różo-Krzyża (The Ancient Mystical Order Rosae Crucis) oraz prezesem Towarzystwa Miłośników Wiedzy i Przyrody, będącego ekspozyturą AMORC.

W XIX w. oprócz odręcznego uzupełnienia braków w przedmowie dokonano próby aktualizacji egzemplarza poprzez dodanie pokolorowanej drukowanej Tablicy chronologicznej xiąząt i królów polskich doprowadzonej do r. 1826 - rządów Mikołaja I.

 

10. Kowalicki Franciszek (1668-1730)

Post Stary Polski Dziewięc Niedzielny […] Na siedm Niedzielny Zamieniony, Mowami Niedzielnemi y o Męce Panskiey Z Swoią Wielkonocą Wspomniony Do dalszey pamięci podany. Cz. 3 ; Od X. Franciszka Kowalickiego S.J. Roku Pańskiego 1718.

W Sandomierzu : w Drukarni Kolegium Soc. Iesu, [po 26 X 1718].  4º

Oprawa  - XIX w.: tektura, skóra ciemnobrązowa, na górnej i dolnej okł. plakieta z krzyżem umieszczonym w portalu.

Sygn. 102564

Trzecia część zbioru kazań autorstwa polskiego jezuity Franciszka Kowalickiego. Pierwotnie własność bliżej niezidentyfikowanego Jana Maliszewskiego, ucznia klasy 4-ej. Egzemplarz z ekslibrisem bibliotekarza i poety Lucjana Rydla (1870-1918), autorstwa Jana Bukowskiego (1873-1943) sporządzonym ok. 1903 r. Zakupiony przez Bibliotekę A.T.K. w 1959 r. w jednym z krakowskich antykwariatów.

 

11. Mickiewicz Adam (1798–1855)

Poezye Adama Mickiewicza : pięć tomów w iednym. – Nowa powiększona i przerobiona ed.

Warszawa : u S. H. Merzbacha ; Poznań : u J. J. Heine & Spółki,  1832. 12º

Oprawa z epoki – XIX w. : półskórek.

Sygn. 224467

Jedno z pierwszych wydań zbiorowych poezji Adama Mickiewicza. Egzemplarz z ekslibrisem herbowym Stanisława Porembalskiego, autorstwa Jana Hasso Agopsowicza (1915-1982) sporządzonym ok. 1954 r. Pod nim odręczna adnotacja świadcząca o wielopokoleniowej obecności książki w rodzinie począwszy od pradziadka Feliksa Goszcz Podolskiego, uczestnika Powstania Styczniowego, poprzez babkę Halinę Porembalską, ojca Tadeusza, aż do wspomnianego Stanisława Porembalskiego. W 1964 r. zakupiony na aukcji w Krakowie przez Czesława Zgorzelskiego.

 

12. Acta Litteraria Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae.

Varsaviae ; Lipsiae : Typis Mitzlerianis, 1755-1763. 8º

Kwartalnik ; 1755, trimestre 1-1756, trimestre 4

Oprawa z epoki – XVIII w.: półskórek.

Sygn. 102687

Polski kwartalnik kulturalny wydawany nieregularnie w języku łacińskim przez Lorenza Christopha Mitzlera de Kolof (1711-1778). Jedno z pierwszych czasopism polskiego oświecenia. Oprócz tematyki historyczno-prawnej zawierało szkice omawiające bieżącą literaturę. Egzemplarz stanowi wyśmienity przykład wojny proweniencyjnej. Na pieczęci poprzedniego właściciela odbita została pieczęć nowego – Zygmunta Włodzimierza Tarło-Mazińskiego (1889-1967). Również i ta pieczęć świadczy o jego wolnomularskiej działalności. W 1967 r. zakupiony w Antykwariacie Naukowym w Warszawie przez Bibliotekę ATK.

 

13. Mickiewicz Adam (1798–1855)

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historja szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. T. 1 ; przez Adama Mickiewicza.

Paryż : Wydanie Alexandra Jełowickiego,  1834. 12º

Oprawa z epoki – XIX w. : półskórek.

Sygn. 224374

Pierwodruk Pana Tadeusza. Egzemplarz z zachowanym ekslibrisem Konrada Górskiego (1895-1990), historyka i teoretyka literatury. W 1961 r., o czym świadczy żartobliwy zapis donacyjny, podarowany został Czesławowi Zgorzelskiemu (1908-1996) filologowi, historykowi literatury polskiej oświecenia i romantyzmu, edytorowi dzieł Mickiewicza.

 

14. Żebrowski Oskar (ca 1809-1883)

Polska : ogólny zarys przyczyn wzrostu i upadku dawnego państwa polskiego ; skreślił Oskar Żebrowski.

Paryż : Maulde i Rennou, 1847. 8º

Oprawa z epoki – XIX w.: tektura, wiśniowy welur?, na prz. okł. w zwierciadle, plakieta tłocz. złoto: wieniec laurowy z napisem w środku: Szkoła Narodowa Polska.

Sygn. 15650

Dzieło prekursora polskiej geopolityki Oskara Żebrowskiego. Egzemplarz pochodził pierwotnie ze zbiorów Szkoły Narodowej Polskiej na Batignolles, o czym świadczy charakterystyczna oprawa oraz pieczęcie proweniencyjne wewnątrz. Po przejęciu zbiorów batignolskich przez Bibliotekę Narodową przekazany przed 1939 r., jako jeden z dubletów, Bibliotece Seminarium Historii Kościoła polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 
 

15. Joubert Pierre (17..-17..)

Histoire Des Révolutions De Pologne,  Depuis la mort d’Auguste III, jusqu’à l’année 1775. T. 1.

A Warsovie [i.e. Paris : s.n.],  1775.. 8º

Oprawa  z epoki - XVIII/XIX w.: półskórek

Sygn. 102643

Pierwszy tom jednego z dzieł historycznych opata Pierre’a Jouberta przedstawiające dzieje Polski po śmierci Augusta III Mocnego. Egzemplarz pierwotnie należący do Antoniego Hłuszniewicza (1793-1861) działacza Wielkiej Emigracji, lekarza Juliusza Słowackiego. Przekazany następnie do Biblioteki Szkoły Polskiej na Batignolles. Po przejęciu zbiorów batignolskich przez Bibliotekę Narodową przekazany przed wojną, jako jeden z dubletów, Bibliotece Seminarium Historii Kościoła polskiego UW.

 

16. Horneius Conrad (1590-1649)

Conradi Horneii Brvnsvicensis Dispvtationes ethicae X Depromptae ex Eth. Aristot. ad Nicomachum & habitatae in ill. acad. Ivlia, […]. - Denuo editae cum disp. praeliminari de philosophia in genere. Accessit eiusdem disputatio vna ex prima philosophia de natura boni & mali.

Helmaestadii : ex officina heredum Iac. Lvci, 1618. 8º

Oprawa – XVII, XVIII w.: tektura, biały pergamin, tłoczony ślepo: w zwierciadle lilia, w narożach wyobrażenia kwiatów.

Sygn. 104020

Komentarz do „Etyki nikomachejskiej” Arystotelesa autorstwa  luterańskiego teologa, profesora logiki i etyki, a następnie teologii w Helmstedt. Egzemplarz pierwotnie znajdował się w zbiorach Królewskiej Biblioteki w Berlinie (tzw. Berlinki). W październiku bądź listopadzie 1945 r. został zakupiony w krakowskiej księgarni „Czytelnik” przez Bibliotekę Seminarium Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

17. Daub Karl (1765-1836)

D. Carl Daub’s philosophische und theologische Vorlesungen. Bd. 5 ; hrsg. von Marheineke und Dittenberger. – 2 Abt.

Berlin : Verlag von Duncker und Humblot, 1843. 8º

Oprawa z epoki – XIX w.: półskórek.

Sygn. 3031

Piąty  tom wykładów protestanckiego filozofa i teologa, prof. teologii na Uniwersytecie w Heidelbergu Karla Dauba, wydane przez Philippa Marheineke (1780-1846) i Wilhelma Dittenbergera (1840-1906). Egzemplarz pochodzi z Biblioteki hrabiów Yorck von Wartenburg w Oleśnicy Małej na Dolnym Śląsku. W 1948 r. w ramach przydziału książek poniemieckich przekazany został Bibliotece Seminarium Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

18. Gerszon Icchac (XVI/XVII w.)

Sefer siftei kohen.

Venezia : Daniel Zaniti, 1604. 2º

Oprawa późnorenesansowa - pocz. XVII w.: deska, brązowa skóra, tłoczenia ślepe, zrekonstruowane klamry.

Sygn. 101646

Egzemplarz zdefektowany, brak końca od s. 336. Po konserwacji.

„Księga warg kapłana” – wydany w Wenecji komentarz do paraszy z Tory czyli perykop z Prawa. Zachowane liczne proweniencje żydowskich właścicieli m.in. S. L. Prywesa z Warszawy. Bogata oprawa świadczy o szczególnej trosce i dbałości o dzieła religijne w środowisku judaistycznym.

 

19. Biblia To Iest Księgi Starego Y Nowego Testamentv, Wedłvg łacinskiego przekładu starego w kościele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone ; z Dokładaniem Textv Zydowskiego y Greckiego y z wykładem Katholickim […] Przez D. Iakvba Wvyka […] wydane.

W Krakowie : w drvkarni Łazarzowey, 1599.   2º

Oprawa nowa - prawdopodobnie 1 poł. XX w.: deska, brązowa skóra, tłoczenia ślepe,

Egzemplarz zdefektowany, brak początku, karta tytułowa i pierwsza tekstu zasadniczego zastąpiona fotografią, brakujące strony uzupełnione pustymi kartami. Konserwowany w 1 poł. XX w.

Sygn. 101509

Przekład Wujka zastąpił Biblię Leopolity i stał się podstawowym polskim przekładem katolickim przez następnych 367 lat, aż do opracowania i wydania Biblii Tysiąclecia. W przekładzie Wujek oparł się na łacińskiej Wulgacie, posiłkując się jednak znanymi w XVI w. tekstami greckimi oraz hebrajskimi. Zachowując prostotę języka, udało się Wujkowi stworzyć własny pełen powagi, niemalże namaszczenia styl. Egzemplarz pierwotnie należał do Grzegorza Szafrańskiego, proboszcza w Bodzanowie w l. 1797-1829. Poddany konserwacji przez kolejnego właściciela – Seminarium Biblijne Starego Testamentu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

20. Łękawski Teofil (1834-1923)

Katedra przemyska wraz z kościołem filialnym Najświętszego Serca P. Jezusa : monografia ; pióra Teofila Łękawskiego, z rycinami wg zdjęć fotograficznych Józefa Wiejowskiego.

Przemyśl : nakł. Komitetu Restauracyi Katedry, 1906. 8º

Oprawa z epoki – pocz. XX w.

Sygn. 1078

Dzieło prepozyta kapituły przemyskiej i rektora seminarium duchownego w Przmyślu ks. Teofila Łękawskiego. Egzemplarz z wpisem donacyjnym św. Józefa Sebastiana Pelczara dla wielokrotnego dziekana Wydziału Teologicznego i rektora UJ ks. Stanisława Spisa (1843-1920). Ksiądz Spis był współzałożycielem towarzystwa świeckiego Powściągliwość i Praca.
 

21. Michał Sopoćko (bł. ; 1888-1975)

Cel, podmiot i przedmiot wychowania duchowego według Mikołaja Łęczyckiego ; Michał Sopoćko. 

Wilno : Wydawnictwo Studjów Teologicznych, 1933. 8º

Oprawa broszurowa.

Sygn. 19039

Wydana w Wilnie 1933 r. praca habilitacyjna bł. Michała Sopoćki, absolwenta Wydziału Teologicznego UW, późniejszego docenta Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, propagatora kultu Miłosierdzia Bożego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Egzemplarz z dedykacją błogosławionego dla ówczesnego dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego Józefa Bromskiego (1872-1937). Był on jednym z prekursorów badań nad Starożytnym Wschodem oraz wykładowcą języka akadyjskiego i sumeryjskiego na UW.

 

22. Franciszek Rosłaniec (bł. ; 1889-1942)

Sensus genuinus et plenus locutionis „Filius Hominis” a Christo Domino adhibitae ; auctore Francisco Roslaniec. 

Romae : Typis Polyglottis Vaticanis, 1920. 8º

Oprawa z epoki – półskórek.

Sygn. 17376

Dzieło bł. Franciszka Rosłańca (1889-1942), biblisty, profesora i dziekana Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, męczennika II wojny światowej. Był jednym z pionierów teologii biblijnej w Polsce. Zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau. Egzemplarz został przekazany do Biblioteki Wydziału Teologii Katolickiej UW dla Seminarium Realiów Biblijnych o czym informuje odręczny zapis donacyjny autora.

 

23. Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)

Spiewy historyczne z muzyką i rycinami ; przez Jul. Urs. Niemcewicza. – Ed. 3.

[Warszawa : s.n., 1819]. 8º

Oprawa – XIX w.: płótno.

Egzemplarz zdefektowany, brak karty tytułowej i początku do s. 35

Sygn. 922

Zbiór pieśni historyczno-patriotycznych autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza, przedstawiający wyidealizowaną wizję przeszłości Polski. Egzemplarz pierwotnie pochodzący z jednej z podlwowskich bibliotek Dzieduszyckich, zniszczonej i rozkradzionej przez wojska bolszewickie. We wrześniu 1920 r. znaleziony przez kapelana pułku artylerii polowej we Lwowie ks. Stanisława Meusa (1883-1968), późniejszego kapelana 2 pułku szwoleżerów i proboszcza w Żywcu. W 1921 r. podarowany Bibliotece Seminarium Historii Kościoła w Polsce. Egzemplarz po konserwacji w latach 20-tych XXw., polegającej m.in. na uzupełnieniu licznych naddarć – powstałych najprawdopodobniej wskutek pozyskiwania z kartek bibułek do papierosów.

(oprac. dr Paweł Skalski)