Jesteś tutaj

Serwisy naukowe

 • Ogólne
 • Nauka w Polsce – finansowany przez MNiSW serwis PAP, informujący o bieżących osiągnięciach polskich naukowców.

 • Portal Wiedzy PAN – serwis, podający najnowsze wiadomości ze świata nauki oraz o pracach i publikacjach Polskiej Akademii Nauk.

 • POL-on – System informacji o szkolnictwie wyższym jest bazą danych o jednostkach naukowych, uczelniach wyższych, polskiej nauce, publikacjach naukowych itp.

 • Nauka Polska – baza danych OPI o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych, organizowanych targach, wystawach i konferencjach.

 • Wyszukiwarka instytucji naukowych w serwisie Nauka Polska

 • Wyszukiwarka ludzi nauki w serwisie Nauka Polska

 • Wyszukiwarka prac badawczych w serwisie Nauka Polska

 • Academicon – to portal naukowy (wersja testowa) tworzony przez naukowców dla naukowców, który ma postać zbioru serwisów informacyjno-społecznościowych, obecnie tylko z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Ma stanowić narzędzie integrowania i promowania nauki.

 • Index Copernicus International – to międzynarodowa platforma promująca osiągnięcia nauki, wspierającą współpracę między naukowcami, wydawnictwami czasopism naukowych i jednostkami naukowymi z różnych krajów. Funkcjonuje na niej baza czasopism naukowych (IC Journal Master List) licząca ponad 2.500 tytułów z całego świata, w tym około 700 z Polski. Za indeksację w bazie IC JML periodyki otrzymują punkty w prowadzonej przez MNiSW ewaluacji. Skorzystanie z prodkutów ICI jest możliwe po zarejestrowaniu i zalogowaniu.

 

 • Studenckie i akademickie:
 • Dla Studenta to ogólnopolski portal dla studentów i maturzystów, na którym zamieszczane są informacje dotyczące m.in.: studiów, kariery, kultury, sportu, rozrywki.
 • Kariera Plus to serwis dotyczący nie tyle samych studiów, co ścieżki kariery. Dostarcza informacji o pracy, pracodawcach i ich oczekiwaniach.
 • Student.pl to portal, który stawia sobie za cel lepsze przygotowanie studentów do sprostania oczekiwaniom rynku pracy.
 • Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY jest wydawcą informatora dla maturzystów Informator Edukacja. Informacje o systemie oświaty w Polsce, na wszystkich jego szczeblach, udostępnia także w kilku internetowych serwisach tematycznych:
 • www.Studia.net - to informacje o uczelniach wyższych i ich ofercie, a także praktykach i stażach. Architektura strony pozwala na przeglądanie wszystkich wiadomości lub też wybór jednego z dziewiętnastu portali regionalnych;
 • www.Uczelnie.net - strona poświęcona jest życiu polskich uczelni, znajduje się tu też wyszukiwarka szkół wyższych;
 • www.Kierunki.net - prezentowane są tutaj kierunki studiów, z uwzględnieniem tych najnowszych, szczególnie obleganych czy pożądanych na rynku pracy;
 • www.Edukacja.net - portal adresowany głównie do maturzystów, choć nie tylko. Poruszane są tu tematy związane zarówno ze szkołą podstawową i gimnazjum, jak i studiami.
 • Więc Jestem! Studencki serwis rozwoju to serwis dosyć nietypowy. Założony został przez Kierownik Centrum Obsługi Studenta Uniwersytetu Śląskiego i tworzą go głównie osoby związane z tą uczelnią. Porusza on tematykę bliską każdemu studentowi, ale robi to z innej perspektywy, niż podobne portale. Nacisk kładzie się tu bowiem na psychologiczne aspekty życia młodych ludzi: ich problemy, emocje, potrzebę rozwoju, kształtowanie własnej osobowości i relacje z otoczeniem.

 

 • Prawnicze:
 • Lex Polonica Student to firmowany przez LexisNexis serwis adresowany do wszystkich studentów prawa. Po bezpłatnej rejestracji można uzyskać dostęp do nowoczesnej i na bieżąco aktualizowanej bazy aktów prawnych.
  Jego uzupełnieniem jest Lexis.pl Student, również dostępny po założeniu bezpłatnego konta. Oprócz aktów prawnych baza zawiera wybór orzecznictwa powszechnego i administracyjnego oraz niektóre publikacje LexisNexis. Na stronie znajduje się ponadto bibliografia z dziedziny prawa.
 • Sprawnik to prawniczy serwis informacyjny i e-learningowy, tworzony przez prawników, reprezentujących różne specjalności. Jego głównym zadaniem jest pomoc studentom i aplikantom w przygotowaniu się do egzaminów. Służą temu e-booki, audiobooki, a także przykładowe testy.
 • Student.LEX.pl o prowadzony przez Wolters Kluwer serwis dla studentów prawa i kierunków pokrewnych. Pierwotnie pełnił rolę bazy skryptów i notatek. Z czasem większy nacisk zaczęto kłaść na społecznościowy charakter serwisu i w tym celu utworzono forum oraz blog. Oprócz tego publikowane są tu różnego rodzaju informacje, przydatne studentom prawa i aplikantom oraz materiały do nauki prawniczego języka angielskiego. Na stronie znajduje się też baza aktów prawnych.

 

 

 

Dodano: 6.03.2014.