Jesteś tutaj

Wystawa o św. Bracie Albercie Chmielowskim

24.03.2017

 

Od 25 grudnia 2016 roku do 25 grudnia 2017 roku trwa w Kościele Rok świętego Brata Alberta. Z tej okazji zaplanowanych zostało wiele wydarzeń przypominających życie i działalność krakowskiego apostoła ubogich. Pragnąc włączyć się w ten nurt, przygotowaliśmy wystawę zatytułowaną “Adam Chmielowski - Święty Brat Albert. Artysta malarz - powstaniec styczniowy - opiekun bezdomnych”. Prezentujemy na niej tę niezwykłą postać przez pryzmat prekursora polskiego impresjonizmu i teoretyka sztuki, uczestnika dramatycznych wydarzeń walk narodowowyzwoleńczych i zakonnika oddanego Bogu i najuboższym bliźnim. Postaramy się również przybliżyć, w jaki sposób pamięć o tym niezwykłym świętym pielęgnowana jest współcześnie.

Zapraszamy na wystawę od 27 lutego 2017 r. - Kampus Dewajtis, Nowy Gmach (parter), kiosk i hol biblioteczny!