Jesteś tutaj

Pomoc bibliometryczna

Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki Głównej wykonuje analizy bibliometryczne oraz udziela konsultacji z zakresu bibliometrii.
 

Usługa jest bezpłatna i skierowana do pracowników, doktorantów i studentów UKSW. Analizy bibliometryczne mogą być przeprowadzane m.in. na potrzeby wniosków konkursowych i raportów rocznych oraz końcowych do Narodowego Centrum Nauki (OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA itp.) czy postępowania habilitacyjnego.

 

Zakres:

 • obliczanie indeksu Hirscha (index-H),
   
 • wyliczanie liczby cytowań i cytowań (bez autocytowań) całego dorobku naukowego danego autora lub wybranych publikacji,
   
 • wskazywanie Impact Factor (w tym pięcioletniego lub sumarycznego) poszczególnych tytułów czasopism,
   
 • wskazanie czy dana publikacja znajduje się w otwartym dostępie oraz pomoc w rozróżnieniu pomiędzy zielonym a złotym dostępem,
   
 • określanie całkowitej wartości punktowej artykułów naukowych zgodnie z wykazami ministerialnymi,
   
 • sporządzanie rankingu czasopism punktowanych dla poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych (podział zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych).


Analiza bibliometryczna może być przeprowadzona na podstawie następujących baz: Web of Science Core Collection, Scopus, Publish or Perish (dane z Google Scholar) oraz BazEkon.

 

Zasady:

 • raporty bibliometryczne sporządzane są wyłącznie na podstawie dostarczonej przez autora listy publikacji w wersji elektronicznej. W celu wyliczenia indeksu Hirscha i łącznej liczby cytowań niezbędne jest dostarczenie pełnej bibliografii.
   
 • czas oczekiwania na wykonanie usługi uzależniony jest od zakresu udzielanej pomocy, lecz jest nie krótszy niż 3 dni robocze.
   
 • zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza

Przejdź do - Formularz zgłoszeniowy pomocy bibliometrycznej

 

 • LUB bezpośrednio na adres informatorium@uksw.edu.pl. W treści maila należy podać: imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, jednostkę UKSW, zakres pomocy bibliometrycznej, cel udzielanej pomocy bibliometrycznej (np. typ konkursu NCN) ORAZ załączyć elektroniczną listę publikacji, jaką ma obejmować analiza.

 

Pytania i uwagi prosimy kierować do Działu Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy: tel. 22 561 89 87, e-mail informatorium@uksw.edu.pl, Kampus Dewajtis, Stary Gmach, s. 4 (obok CSI) LUB Nowy Gmach, s. 304 (parter).

Ostatnia aktualizacja - 12.01.2021
Utworzono -  16.02.2017