Jesteś tutaj

Instytucje wspierające działalność naukowo-badawczą

 

Zakładka Dla naukowców na stronie MNiSW zawiera m.in. informacje dotyczące polityki naukowej państwa oraz reformy i finansowania nauki, a ponadto programów międzynarodowych i sukcesów naukowców.

 

  • Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – w serwisie znajdują się informacje dotyczące jednostek uprawnionych do nadawania stopni, postępowania awansowego, a także recenzje w przewodach doktorskich, wykaz osób ze stopniami doktora, doktora habilitowanego i tytułem profesora, oraz wnioski do pobrania.

 

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zajmuje się zarządzaniem i realizacją strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, mających na celu rozwój innowacyjności. Na stronie zamieszczono informacje o programach strategicznych, krajowych, międzynarodowych, a także o funduszach.

 

  • Narodowe Centrum Nauki wspiera działalność naukową w zakresie badań podstawowych (prac eksperymentalnych lub teoretycznych). Portal NCN zawiera informacje o konkursach na finansowanie projektów badawczych, ofertach pracy w ramach przyznanych grantów, a także o zagranicznych programach badawczych, w których mogą brać udział polscy naukowcy.

 

  • System Wspomagania Wyboru Recenzentów – to baza OPI, gromadząca informacje o potencjalnych recenzentach. System ten umożliwia również wygenerowanie rankingu osób odpowiednich do oceny konkretnych artykułów lub wniosków badawczych.

 

  • Biuro ds. Badań Naukowych UKSW – na stronie znajdują się m.in. informacje umożliwiające uzyskanie dofinansowania z funduszy przeznaczonych na działalność statutową oraz formularze niezbędne do wnioskowania, prowadzenia i rozliczania badań, publikacji i konferencji realizowanych w ramach działalności naukowej na UKSW.

 

 

 

 

Dodano: 6.03.2014.