Jesteś tutaj

Ujednolicony wykaz punktowanych czasopism naukowych za lata 2013-2016

30.01.2017

 

Ukazał się Ujednolicony wykaz punktowanych czasopism naukowych za lata 2013-2016, wprowadzony na potrzeby kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzanych w 2017 r.

Wykaz został przygotowany w dwóch wersjach:

 

FULL - zawiera historię czasopisma z publikowanych wykazów za ostatnie 4 lata. Wersja ta ma na celu wyjaśnienie, jaka punktacja przypada za publikacje w czasopismach o tytułach historycznych, niewystępujących już w najnowszym wykazie.
LITE - zawiera tylko aktualne nazwy czasopism wraz z numerami ISSN i  punktacją.

  • Część A - FULL | LITE zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  • Część B - FULL | LITE zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  • Część C - FULL | LITE zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

Więcej na temat list czasopism punktowanych MNiSW.