Jesteś tutaj

Sposób płatności za przetrzymane książki z bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW

09.01.2017 (aktualizacja 30.05.2017)

 

 

Dokonywanie opłat za przetrzymane książki jest możliwe wyłącznie poprzez przelew bankowy. Płatności należy uiszczać na rachunek:
 

Bank Zachodni WBK 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216

 

 W tytule przelewu należy wpisać:


 

Student Nazwisko i imię Nr leg. stud.
Doktorant Nazwisko i imię Nr leg. dokt.
Pracownik Nazwisko i imię Wydział


oraz „Opłata za przetrzymanie książek”.

 

 

Uwaga! Prosimy o uważne rozliczanie. Ewentualne nadpłaty nie będą zwracane.
 

Czytelnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości wskazanej przez system w dniu zwrotu książek.

Informacja o wpłacie na konto wpływa do Biblioteki minimalnie po 2 dniach od chwili jej dokonania. Dopiero wówczas jest zwalniana blokada konta.

Zapewniamy Czytelników, że z troską śledzimy działanie usługi i staramy się ją modyfikować stosownie do potrzeb.