Jesteś tutaj

Akty prawne


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Rozdział 1, Przepisy ogólne, Rozdział 2, Zasady finansowania nauki, Rozdział 3, Kontrola wydatkowania środków finansowych na naukę, Rozdział 4, Organy opiniodawczo-doradcze i zespoły Ministra: Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitet Polityki Naukowej, Rozdział 5, Przepis końcowy)

 

 

 

Ostatnia aktualizacja - 13.01.2020
Utworzono -  03.03.2014