Jesteś tutaj

Inwentarze Biblioteki Głównej UKSW dostępne w sieci

Z przyjemnością informujemy, że fragment zespołu niezwykle interesujących ksiąg inwentarzowych z naszej Biblioteki udostępniony został na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji FIDES. Jest to kolejny etap szeroko zakrojonych prac zmierzających do upublicznienia dzieł z tzw. Księgozbioru krakowsko-warszawskiego. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych UJ i UW oraz ich bibliotekach.

Prezentowane oryginalne księgi inwentarzowe (wraz z późniejszymi już ATK-owskimi uzupełnieniami) są niezwykłym świadectwem historii owych księgozbiorów...

Najstarsze z inwentarzy pochodzą z końca XIX w. Odzwierciedlają one nie tylko rozwój i stan posiadania bibliotek tych wydziałów. Informują również o darach wielu znakomitych profesorów m.in. Uniwersytetów Lwowskiego, Jagiellońskiego i Warszawskiego zawierają podpisy rektorów uczelni z różnych okresów ich historii, wykazy książek zaginionych  w czasie drugiej wojny światowej, są świadectwem poniesionych strat.

Udostępnione księgi inwentarzowe zostały zakonserwowane i zdigitalizowane w roku ubiegłym ze środków własnych Uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi przez nas księgami inwentarzowymi. Sukcesywnie będziemy pracować nad doborem i prezentacją równie ciekawych woluminów bezpiecznie spoczywających w magazynach naszej Biblioteki.