Jesteś tutaj

Stare druki z Biblioteki UKSW dostępne w sieci

Z przyjemnością informujemy, że fragment kolekcji starych druków pochodzących z naszej Biblioteki udostępniony został na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji FIDES. Jest to efekt działań związanych z realizacją bieżącego projektu pt. "Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie 14 starych druków i 8 inwentarzy tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego” dofinansowanego ze środków MNiSW.

Wśród prezentowanych starych druków są też woluminy zakonserwowane i zdigitalizowane w roku ubiegłym ze środków własnych Uczelni.

Wśród nich znajdują się m.in.: nie notowane przez Bibliografię Estreichera wydanie “Compendium theologiae moralis” Franciszka Przyłęckiego; pierwodruk “Psalmodii Polskiej” Wespazjana Hieronima Kochowskiego - jednego z najwybitniejszych historyków i poetów sarmackich; “Reformacya Obyczaiow Polskich” autorstwa Szymona Starowolskiego - udostępnione aktualnie drugie, uzupełnione wydanie, pozwoli badaczom na prześledzenie ewolucji spojrzenia autora na obyczaje polskie epoki baroku oraz zmiany zachodzące w polskim społeczeństwie; “Centvria poetica” - ciekawostka z racji jej przynależności do biblioteki bielańskiego eremu kamedulskiego, niewielkie dziełko z datą wydania ukrytą w chronostychu.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi pierwszymi udostępnionymi przez nas starymi drukami. Sukcesywnie  będziemy pracować nad doborem i prezentacją równie ciekawych woluminów bezpiecznie spoczywających w magazynach naszej Biblioteki.


Aby przeglądać nasze zasoby starych druków w katalogu FIDES należy wybrać "wyszukiwanie zaawansowane"…

 

…pod "opisem publikacji" rozwinąć listę i na dole wybrać "lokalizacja oryginału" i w okienku obok wpisać bądź wybrać z listy "Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.