Jesteś tutaj

Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy

 

KAMPUS DEWAJTIS (ul. Dewajtis 5)
Nowy Gmach
sala 304 - tel. 22 561 89 37;
sala 309 - tel. 22 561 89 87.
informatorium@uksw.edu.pl

 


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:


poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
 

Dział świadczy usługi w zakresie:

 •     pomocy bibliometrycznej (sprawdź zasady),
 •     informacji bibliograficznej i faktograficzną,
 •     korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego oraz innych serwisów UKSW,
 •     korzystania z elektronicznych baz danych,
 •     korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA,
 •     pomocy w sporządzaniu kwerend w oparciu o zbiory systemu biblioteczno-informacyjnego i inne ogólnodostępne zasoby naukowe.


Ponadto można:

 •     założyć tymczasowe konto gościa umożliwiające logowanie do komputerów UKSW,
 •     uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW,
 •     zapisać się na indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne dla pracowników i studentów Uniwersytetu.

 

Do zadań Działu Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy należy także (§ 10. Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie):

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, tworzenie materiałów edukacyjnych, prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu bibliotecznoinformacyjnego w tym e-learningu;
 2. Prowadzenie Pracowni Digitalizacyjnej BUKSW, której zadania i funkcjonowanie zostały określone we właściwym Regulaminie Pracowni;
 3. Prowadzenie i redagowanie strony internetowej Biblioteki oraz profili Biblioteki w serwisach społecznościowych;
 4. Współtworzenie uczelnianego repozytorium prac naukowych wraz z innymi jednostkami UKSW;
 5. Tworzenie i prowadzenie Biblioteki Cyfrowej UKSW;
 6. Współtworzenie Muzeum Cyfrowego UKSW;
 7. Współtworzenie bibliografii pracowników UKSW i współpraca z innymi jednostkami UKSW w tym zakresie;
 8. Koordynowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi bibliotekami cyfrowymi, repozytoriami, agregatorami, bazami danych itp. w zakresie zadań działu;
 9. Monitorowanie zewnętrznych źródeł finansowania, współtworzenie wniosków aplikacyjnych i udział w realizowaniu oraz rozliczaniu projektów Biblioteki;
 10. Opieka nad Pracownią Starych Druków i Zbiorów Dziewiętnastowiecznych oraz wynikające z niej prowadzenie działalności badawczej z zakresu bibliologii i analiza naukowa zasobów Biblioteki;
 11. Współorganizowanie tematycznych i okolicznościowych imprez, wystaw oraz wydarzeń kulturalnych;
 12. Koordynowanie praktyk specjalistycznych oraz staży dla studentów i bibliotekarzy z innych bibliotek;
 13. Współpraca z innymi działami Biblioteki i jednostkami UKSW w zakresie specjalności działu.

 


ostatnia aktualizacja: 15.06.2021