Jesteś tutaj

Punkty za publikacje z lat 2013–2016

2 grudnia 2015 roku MNiSW opublikowało nowe tzw. rozporządzenie parametryzacyjne. Rozporządzenie w sprawie kryteriów i tryby przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym zastąpiło rozporządzenie z 2012 r.

 

Nowe zasady oceny publikacji wchodzą w życie z dniem

1 stycznia 2017 r i obejmują dorobek jednostek naukowych za lata 2013–2016.  Do końca 2016 r. obowiązuje poprzednie rozporządzenie z 2012 r.

Nowe rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian: między innymi uwzględnianie publikacji w suplementach:

8.5. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje w suplementach lub zeszytach specjalnych czasopism naukowych pod warunkiem, że stanowią kolejne numery czasopisma naukowego umieszczonego w wykazie czasopism, o którym mowa w § 14 ust. 1.
 

Rozporzadzenie znosi rożróżnienie na język polski, języki kongresowe i języki podstawowe dla danej dyscypliny. Monografie punktowane są tak samo niezależnie od języka. Natomiast publikacje w czasopismach zagranicznych nieuwzględnionych w wykazie czasopism punktowanych definiuje się jako po prostu publikacje napisane w języku innym niż polski.

 

Dowiedz się więcej!

 

04.12.2015