Jesteś tutaj

Nauki społeczne

BAZY INTERDYSCYPLINARNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MEDYCZNE

PRAWO

NAUKI PRZYRODNICZE
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE TEOLOGIA

 

 

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

BAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS

ERIC - Education Resources Information Center (EBSCO)

WBN

  JSTOR WNH UKSW 25%,
WNHiS UKSW 25%,
MNiSW 50%

PsycARTICLES (EBSCO) 

BG UKSW 50%,
MNiSW 50%

PsycBOOKS (EBSCO)

WFCh UKSW 50%,
MNiSW 50%

PsycINFO (EBSCO)

BG UKSW 50%,
MNiSW 50%

PsycTESTS (EBSCO)

WFCh UKSW 50%, MNiSW 50%

SocINDEX with Full Texts (EBSCO)

BG UKSW 50%, MNiSW 50%

Teachers Reference Center (EBSCO)

WBN

[ostatnia aktualizacja: 29.01.2021]

OBJAŚNIENIA :

 

BG UKSW - Biblioteka Główna UKSW

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

WFCh - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

WNH UKSW - Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

WNHiS UKSW - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  -  opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy