Jesteś tutaj

Nauki ścisłe

BAZY INTERDYSCYPLINARNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MEDYCZNE

PRAWO

NAUKI PRZYRODNICZE
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE TEOLOGIA

 

 

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

BAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS

MathSciNet

 

UKSW 100%

ostatnia aktualizacja: 29.01.2021

 

OBJAŚNIENIA :

 

BG UKSW - Biblioteka Główna UKSW

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  -  opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy