Jesteś tutaj

Nauki Teologiczne

BAZY INTERDYSCYPLINARNE EKONOMIA I FINANSE NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MEDYCZNE

NAUKI PRAWNE

NAUKI PRZYRODNICZE
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE
 

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIABAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS

ATLA - Religion Database with Atla Serials (EBSCO)

UKSW 50%, MNISW 50 %

  JSTOR UKSW 50%, MNiSW 50%

LOEB Classical Library

WNH UKSW
100%

 

 

OBJAŚNIENIA :
 

BG UKSW - Biblioteka Główna UKSW

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WNH UKSW - Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

WNHiS UKSW - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2022