Jesteś tutaj

Nauki humanistyczne

BAZY INTERDYSCYPLINARNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI PRZYRODNICZE
NAUKI MEDYCZNE

PRAWO

TEOLOGIA
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE  


UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.
 

OBJAŚNIENIA

BAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS

European Views of the Americas (EBSCO)

WBN
  JSTOR UKSW 50%, MNiSW 50%

LOEB Classical Library

UKSW 100%

Philosophers Index (EBSCO)

BG UKSW 50%, MNiSW 50%

The Thesaurus Linguae Graecae

UKSW 100%

 

Wiley Online Library

WBN

 

 

OBJAŚNIENIA :
 

BG UKSW - Biblioteka Główna UKSW

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

WNH UKSW - Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

WNHiS UKSW - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

 baza Thesaurus Linguae Graecae dostępna jest WYŁĄCZNIE na 3 stanowiskach w Bibliotece Głównej (Nowy Gmach): Czytelni Czasopism Bieżących (s. 304), Czytelni Głównej (s. 305) i w holu bibliotecznym (K-303). Wszystkie komputery są oznaczone logo Thesaurusa. Aby skorzystać z bazy TLG Full Corpus każdy z użytkowników musi założyć indywidualne konto na TLG. Dowiedz się więcej o TLG.

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  -  opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy

ostatnia aktualizacja: 25.03.2020