Jesteś tutaj

Bazy interdyscyplinarne

NAUKI EKONOMICZNE NAUKI HUMANISTYCZNE NAUKI PRZYRODNICZE
NAUKI MEDYCZNE

PRAWO

TEOLOGIA
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE  


Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

Web of Science dostępny w sieci uczelnianej LUB poprzez indywidualne konto.
enlightenedSprawdź jak założyć konto w Web of Science.

enlightened Sprawdź, jak uzyskać zdalny dostęp do Scopus.

enlightenedSprawdź, jak uzyskać zdalny dostęp do Wiley.
enlightenedUzyskaj alternatywny dostep do Springer poprzez [...] formularz / @ zapytanie mailowe


UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

 

OBJAŚNIENIA

BAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS

Academic Search Ultimate (EBSCO)

WBN

IBUK Libra

UKSW 100%

 JSTOR UKSW 50%,
MNiSW 50%

MasterFILE Premier (EBSCO)

WBN

OpenDissertations (EBSCO)

WBN

Science

WBN

Science Direct (ELSEVIER)

WBN

 Scopus 

WBN

 

Web of Science

WBN
dostęp domowy

Wiley Online Library

WBN

[ostatnia aktualizacja: 11.05.2021]

OBJAŚNIENIA :
 

UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

[...]/@ - dostęp wymaga hasła, które można uzyskać poprzez formularz elektroniczny lub po wysłaniu zapytania mailowego

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy