Jesteś tutaj

Creative Commons

Do pobrania:

Ulotka "Creative Commons"

 


 

C R E A T I V E  C O M M O N S  (C C) to amerykańska organizacja pozarządowa, założona przez Lawrence`a Lessig`a w 2001 roku. Jej celem jest zwiększenie dostępności dzieł, zwłaszcza udostępnianych on-line. Internet daje nowe możliwości dystrybucji, dzielenia się i ponownego wykorzystywania twórczych treści. Wiele z tych treści jest chronionych przez prawo autorskie. Prawo chroni dzieło od momentu jego powstania, przyznając twórcy wyłączne prawo do udzielania zezwolenia na kopiowanie, tłumaczenie, publiczne przedstawienie i nagrywanie. Creative Commons daje autorom, artystom, muzykom i innym twórcom łatwy sposób na określenie w jaki sposób ich dzieła mają być dostępne i pod jakimi warunkami, użytkownikom zaś łatwo identyfikowalne warunki, na których dzieło może zostać wykorzystane.

 

C R E A T I V E  C O M M O N S  (C C)  wykorzystuje łatwe do zrozumienia licencje oraz logo, które pozwala użytkownikom rozpoznać dzieło udostępniane na licencji CC. Wersje elektroniczne licencji zawierają metadane, w postaci umożliwiającej odczyt komputerowy, opisujące licencję oraz umożliwiające internetowym wyszukiwarkom i innym narzędziom służącym do wyszukiwania, odszukanie utworów udostępnianych na licencji CC.
 

W jaki sposób działają licencje Creative Commons?
C R E A T I V E  C O M M O N S  proponuje zestaw dobrowolnych, elastycznych licencji, które autor czy artysta może dobierać w zależności od tego jaki zakres ochrony i wolności korzystania z dzieła chciałby mieć. Licencje te czerpią z tradycyjnego rozumienia prawa autorskiego, wyrażającego się w zasadzie "wszystkie prawa zastrzeżone" , jednakże pozwalają na szersze spektrum praw od "pewne prawa zastrzeżone" do „żadne prawa nie są zastrzeżone”, jeśli dzieło ma od razu trafić do domeny publicznej.
Każda z licencji zawiera zestaw pewnych podstawowych praw oraz kilka warunków dodatkowych, które mogą wybrać twórcy w zależności od tego, w jaki sposób chcą udostępniać swoje dzieło.

 

Cztery podstawowe warunki licencji CC to:

 

 

 

W rezultacie mamy 6 podstawowych typów licencji oraz kilka dodatkowych, stosowanych w specjalnych okolicznościach, np. sampling [użycie fragmentu wcześniej dokonanego nagrania muzycznego (zwanego samplem jako elementu tworzonego utworu przy użyciu specjalnego instrumentu zwanego samplerem (lub komputera).  Każda z licencji posiada trzy wersje:

  • „Commons Deed", która w prosty sposób wyjaśnia co jest dozwolone na gruncie licencj oraz wykorzystuje łatwe do rozpoznawania symbole;
  • Legal Code" (tekst prawny) skierowany do prawników pełny tekst licencji;
  • wersja w postaci umożliwiającej odczyt komputerowy, zawierająca metadane RDF/XML, opisujące licencję, oraz umożliwiające internetowym wyszukiwarkom odszukanie utworów udostępnianych na licencji CC.

     

 

Licencje CREATIVE COMMONS

 

 

 

Pomocne linki:
CREATIVE COMMONS POLSKA
LICENCJE  CREATIVE COMMONS
WOLNE LICENCJE W NAUCE. INSTRUKCJA