Jesteś tutaj

Wyszukiwarki zasobów Open Access

WYSZUKIWARKA          
BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Pozwala przeszukiwać zasoby uczelniane w otwartym dostępie. Na chwilę obecną baza wyszukiwarki obejmuje ponad 61 mln. dokumentów, w tym ok. 75% z dostępnym pełnym tekstem.
citebase Search Pół-autonomiczny, darmowy  indeks  cytowań zasobów elektronicznych sieci Internet. Umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu archiwów i repozytoriów eprintów oraz bezpośredniego przejścia do prac cytowanych. Zakres treściowy jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy. Możliwe są trzy sposoby wyszukiwania - poprzez metadane (autor, tytuł, słowa kluczowe, datę publikacji), cytat oraz identyfikator OAI.
DRIVER search portal Wyszukiwarka pełnotekstowych naukowych publikacji dostępnych w trybie Open Access, zarówno książek jak i czasopism.
E-Print Network Narzędzie wyszykiwawcze typu "Gateways" tworzone przez The US Department of Energy's ze wszystkich dziedzin wiedzy w szczególności nauk ścisłych i biomedycznych - fizyki, materiałoznawstwa, chemii, biologii, nauk o środowisku i medycyny.
FreeFullPDF Wyszukiwarka pełnych tekstów naukowych w otwartym dostępie, indeksująca około 80 mln. publikacji naukowych z blisko 20 tysięcy źródeł z takich dziedzin jak: nauki społeczne, zdrowie, fizyka, matematyka. Wyszukiwarka indeksuje tylko źródła angielskojęzyczne.

 Google Book Search
 

Google Books Search jest przede wszystkim narzędziem do przeszukiwania oraz prezentowania online zdigitalizowanych zbiorów książek i czasopism. Serwis prezentuje książki znajdujące się w domenie publicznej w całości, umożliwia ich przeszukiwanie, a także zapisanie na twardym dysku w formacie PDF. Książki objęte prawami autorskimi są dostępne jedynie we fragmentach, obok których umieszczane są linki do bibliotek czy księgarń internetowych. Obecnie jest to największy zbiór cyfrowych książek na świecie obejmujący ponad 7 mln tytułów.
Google Scholar Usługa Google Scholar upraszcza wyszukiwanie tekstów naukowych. W jednym miejscu można wyszukiwać materiały z wielu dziedzin i źródeł: artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły pochodzące z wydawnictw naukowych, towarzystw naukowych, repozytoriów materiałów zgłoszonych do publikacji, uniwersytetów i innych organizacji akademickich. Wyszukiwarka Google Scholar ułatwia znalezienie najbardziej odpowiednich naukowych materiałów źródłowych.
Infomine Multiwyszukiwarka zasobów internetowych, pozwalająca na wydobycie informacji z baz danych, elektronicznych publikacji, e-booków, biuletynów, forów, list mailingowych, katalogów bibliotecznych, naukowych i z wielu innych miejsc. Multiwyszukiwarka to dzieło grupy amerykańskich bibliotek w tym uniwersyteckich.
iSEEK Akademicka wyszukiwarka naukowa, która pozwala na wyszukanie dokumentów z badań naukowych, prac dyplomowych, artukułów z czasopism naukowych, a także innych materiałów edukacyjnych; wyszukuje informacje w bazach uniwersyteckich oraz na stronach rządowych.
OAIster (Union Catalog of Digital Resources) Katalog przeszukujący repozytoria.
 OpenDOAR
 
The Directory of Open Access Repositories - wyszukiwarka repozytoriów wg tematyki, kraju, typów dokumentów i oprogramowania.
ROAR - Registry of Open Access Repositories Wyszukiwarka repozytoriów, przeszukuje archiwa z całego świata ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zawiera największy z dostępnych spis 639 archiwów z całego świata, dotyczących wszystkich dziedzin wiedzy.