Jesteś tutaj

O Bibliotece

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajduje się w otoczonym Lasem Bielańskim kompleksie budynków uniwersyteckich przy ul. Dewajtis 5, obok zabytkowego pokamedulskiego eremu i kościoła. Jest ogólnouczelnianą jednostką naukową i wraz z innymi jednostkami UKSW tworzy system biblioteczno-informacyjny (patrz Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego) działający na dwóch kampusach uniwersyteckich – przy ul. Dewajtis i ul. Wóycickiego. Od 2016 r. Biblioteka UKSW posiadała Filię w Kampusie Wóycickiego. Biblioteki wchodzące w skład systemu organizują warsztat naukowo-dydaktyczny na potrzeby środowiska akademickiego UKSW. Współpracują z wieloma bibliotekami i placówkami naukowymi w kraju i za granicą w zakresie pozyskiwania i udostępniania zbiorów. Biblioteka UKSW jest członkiem – założycielem Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides".


Historia Biblioteki jest ściśle związana z dziejami uczelni. Powstała w 1954 roku wraz z Akademią Teologii Katolickiej. Podstawą księgozbioru Biblioteki ATK stały się zbiory bibliotek specjalistycznych i zakładowych Wydziałów Teologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego. W 1999 r. zmieniła nazwę na Bibliotekę Główną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Biblioteka UKSW gromadzi, przechowuje i udostępnia literaturę o charakterze uniwersalnym, z przewagą piśmiennictwa z zakresu nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, prawnych oraz od pocz. XXI w. nauk ścisłych: matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i medycznych Jest jedną z najzasobniejszych bibliotek w kraju w zakresie szeroko pojętych nauk kościelnych. Zbiory Biblioteki liczą aktualnie 533 763 woluminów: 342 472 wol. druków zwartych oraz 151 594 wol. czasopism i 39 697 jedn. inw. zbiorów specjalnych (stan z dnia 31 grudnia 2019 r.). W zbiorach znajdują się również prace magisterskie, licencjackie i doktorskie powstałe na ATK i UKSW (patrz zasady udostępniania prac dyplomowych). Biblioteka posiada bogate zasoby zbiorów specjalnych, na które składają się rękopisy, stare druki, druki muzyczne i dokumenty kartograficzne.  


Dosyć wcześnie, bo od 1993 roku Biblioteka rozpoczęła komputerowe katalogowanie zbiorów. W 2015 r. podjęła współpracę z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym (NUKAT). Od września 2016 roku Biblioteka działa w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha. Zgodnie ze współczesnymi standardami, biblioteka zapewnia dostęp do elektoronicznych baz danych zawierających bogatą ofertę czasopism, książek i innych dokumentów w postaci baz pełnotekstowych, bibliograficzno-abstraktowych i bibliograficznych.


Biblioteka UKSW dysponuje 1751 m² powierzchni użytkowej (w tym prawie 200 Filii). Swoje zbiory udostępnia na miejscu w kilku czytelniach: w Kampusie Dewajtis – Czytelni Teologiczno-Kanonicznej i Czytelni Humanistycznej oraz w Kampusie Wóycickiego w Czytelni Ogólnej. Biblioteka łącznie oferuje około 100 miejsc dla czytelników i prawie 30 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i do kilkudziesięciu elektronicznych baz danych. W Czytelni Teologiczno-Kanonicznej na Dewajtis można skorzystać z bezpłatnego, saamoobsługowego skanera A3. Od 2016 roku B UKSW należy do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.


W swojej działalności Biblioteka dąży do jak najlepszego realizowania zadań naukowych, dydaktycznych i usługowych. Stara się poszerzać zakres i jakość usług, poprzez zastosowanie nowych technik informatycznych, nowych środków komunikacji społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników biblioteki. W ramach aktywizacji środowiska akademickiego podejmuje akcje promocji nauki i czytelnictwa.

W styczniu 2021 r. biblioteki wydziałowe (wchodzące dotąd w skład systemu) zostały włączone do Biblioteki UKSW.
 

⇒ Przeczytaj również o naszej historii

(ostatnia aktualizacja 15.06.2021)