Jesteś tutaj

Nauki ekonomiczne

BAZY INTERDYSCYPLINARNE PRAWO NAUKI PRZYRODNICZE
NAUKI MEDYCZNE

 NAUKI ŚCISŁE

TEOLOGIA
NAUKI SPOŁECZNE NAUKI HUMANISTYCZNE  

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.
 

OBJAŚNIENIA

BAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP INFORMACJE OPIS

Business Source Ultimate (EBSCO)

WBN

Regional Business News (EBSCO)

WBN

Springer WBN


[...] / @


[ostatnia aktualizacja: 11.05.2021]

OBJAŚNIENIA :
 

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

[...]/@ - dostęp wymaga hasła, które można uzyskać poprzez formularz elektroniczny lub po wysłaniu zapytania mailowego

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy